Turen går til Cinahl Plus with Full Text

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Workshopdeltagerne skal via turlederens (bibliotekarens) guidning blive bevidste om de 6 trin i en struktureret emnesøgning:
1.omsætte problem til kernebegreber samt finder synonymer til disse
2.”oversætte” kernebegreber til databasens termer
3.binde synonymer sammen med OR
4.gentage punkt 1 – 3 så alle temaer i problemet er afsøgt
5.binde temaerne sammen med AND
6.evaluering af søgeresultatet og dermed også søgestrategien

Workshopdeltagerne skal via eksperimentering med afsøgning af eget emne motiveres til efterfølgende at søge videre på egen hånd.

Teaching and working methods: Workshoppens omdrejningspunkt er deltagernes selvvalgte emner. Workshoppen bygger på guidet eksperimenteren med databasen Cinahl Plus with Full Text. For hvert trin i den strukturerede emnesøgning gælder, at turlederen (bibliotekaren) først demonstrer, og deltagerne dernæst selv eksperimenterer i forhold til egen problemstilling. Deltagerne skal dels bevæge sig rundt i lokalet, dels arbejde med mundtlig formidling af eget emne til én anden deltager, dels arbejde med grafisk illustration af eget emne samt arbejde med søgninger i Cinahl Plus with Full Text via egen PC.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Workshoppen skal i modsætning til den eksisterende skemalagte informationssøgningsundervisning favne flere forskellige læringsstile. Workshoppen skal understøtte deltagerens frivillige tilvalg om at forbedre egen informationskompetence.
Period2012 → …

Keywords

  • librarian
  • information search process
  • information competency