Tværfaglighed og psykomotorik: Praktik og modul 12 opgave

 • Søbirk, H. H. (Teacher)
 • Lone Brun Rasmussen (Teacher)
 • Mads Folmer Jensen (Teacher)

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: * Redegøre for og reflektere over metoder, der er knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde.
  * Redegøre for professionsudøvelsens etiske forhold og kunne forstå og handle i forhold og kunne forstå og handle i disse.
  * Kritisk vurdere forsknings- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given psykomotorisk problemstilling.
  * Etablere situationer i behandling og undervisning, der støtter klient/deltagere til at udvikle nye handlemuligheder.
  * Demonstrere og redegøre for anvendelse af teori om grupper, gruppens processer og -dynamik.
  * Beherske grundlæggende principper omkring varetagelse af grupper med udgangspunkt i gruppens proces.
  * Demonstrere og redegøre for anvendelse af interviews- og samtaleformer.
  * Iagttage, identificere og beskrive problemstillinger og udviklingsmuligheder og på baggrund heraf argumentere for og selvstændigt planlægge psykomotorisk intervention.
  * Selvstændigt koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere et målrettet, sammenhængende undervisnings- og behandlingsforløb.
  * Indgå i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med klient/deltager samt med mono- og tværfaglige samarbejdsparter.
  Teaching and working methods: Praktik, vejledning og supervision. Opgavevejledning, klyngevejledning.
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Praktikken giver mulighed for transfer mellem teori og læring på uddannelsen og så det at anvende det i praksis på praktiksted og vise versa. Opgavevejledning og klyngevejledning giver mulighed for fordybelse teoretisk og metodisk i forhold til valgte tema og problemstilling, samt at prøve teori af i praksis.
  Period2015 → …
  Held atUniversity College Capital, Denmark