UCSJs Aftagerdag 2013

Lasse Dalby Jensen (Arranger)

Activity: Participating in or organising an event typesConference

Description

Ældrebyrde, effektivisering, behandlingsgaranti, kvalitetssikring, heldagsskole, opgaveglidning, ny teknologi, ny reform, forskning og udvikling, utilsigtede hændelser, varme vs. kolde hænder, mangel på kvalificeret arbejdskraft….

Udfordringerne, forventningerne, fordommene og spørgsmålene står i kø i forhold til uddannelsen af fremtidens professionsbachelorer og det arbejdsmarked de skal være en del af.

Men klæder uddannelserne de studerende godt nok på til fremtidens udfordringer?
Er der kompetencer som dimittenderne risikerer at mangle?
Forberedes de ordentligt på ”den virkelige verden”, inden de sendes ud i den?
Hvordan ser fremtiden ud i forhold til videndeling mellem uddannelse og praksis?
Og hvordan med de studerendes bevidsthed om samspillet mellem faglige og politiske beslutninger?

University College Sjælland har brug for dig som aftager af vores dimittender til at hjælpe os med at svare på alle disse spørgsmål. Til dette formål har vi planlagt Aftagerdagen 2013, hvor du og dine kolleger er indbudt.

Med udgangspunkt i oplæg fra centrale UCSJ figurer er det planlagt, at tre tematiserede workshops skal sætte rammen for debat og refleksion over de behov og kompetencekrav, som fremtidens professionsbachelorer står overfor.

Aftagerdagen søger at gøre op med den traditionelle konferenceform,
hvilket i praksis betyder at dagen vil være brudt op mellem oplæg i
plenum, og mindre tematiserede workshops. Her vil du have muligheden for, sammen med andre aftagere og på tværs af faglige skel, at sætte kursen for udviklingen af fremtidens professionsuddannelser.

To af disse temaer er henholdsvis ’Velfærdsteknologi’ og ’Tværprofessionalitet’. Det tredje tema er op til dig som aftager at definere - hvad er særligt vigtigt fra dit perspektiv? Du inviteres altså til at komme med ideer til workshoptemaer når du tilmelder dig, og samtidig tilkendegive om du selv er interesseret i at være med til at facilitere en eventuel workshop.

Til gengæld for din viden lover vi, at dine inputs vil få indflydelse direkte i uddannelsesudviklingsarbejdet.

Period24 Apr 2013
Event typeConference
LocationRoskilde, Denmark

Keywords

  • students
  • welfare technology
  • organization development
  • professionalism
  • brugerinddragelse
  • innovation
  • quality assurance
  • user driven innovation
  • work environment