Udvikling af evalueringskapacitet i studievejledningen i University College Lillebælt 2011-12

  • Anna-Maj Stride Geyti (Participant)
  • Anne Marie Højvang Chrsitiansen (Participant)
  • Petersen, A. (Participant)
  • Damkier, M. B. (Participant)

Activity: Consultancy typesEvaluation

Description

Objectives for customers' outcome: De lokale studievejledninger evaluerer synlighed og tilgængelighed i studievejledningen, da disse forhold er altafgørende for at studievejlederfunktionen skal kunne leve op til målet om, at den studerende får den vejledning, vedkommende har brug for, hvor og når den studerende har brug for det.
Methodology and working methods: Metodik: Virkningsevaluering
Arbejdsform: Opbygning af evalueringskapacitet i studievejledningen i UCL v. udarbejdelse af indsatsteori, spørgeskemaer til studerende og undervisere samt semistruktureret interviewguide til fokusgruppeinterview til brug for de lokale studievejledninger.
Motivation for the choice of methodology and working methods: Opbygning af en intern evalueringskapacitet i UCL skal sikre en systematisk og ensartet evaluering af de 13 lokale studievejledninger i UCL. Arbejdet er blevet grebet an ved at evalueringsgruppen har udviklet konkrete redskaber, som de lokale studievejledninger kunne anvende til evaluering af egen praksis. Derudover udarbejdede evalueringsgruppen en trin-for-trin guide, der guider de lokale studievejledere gennem evalueringsforløbet. Tanken er, at evalueringsarbejdet skal være enkelt at gå til – også selvom man ikke tidligere har erfaringer med at evaluere. Virkningsevaluering er valgt pga. det tydelige fokus på sammenhænge mellem iværksatte indsatser og forventede resultater.
Period1 Sept 201130 Apr 2012
Work forUkendt ekstern organisation, Denmark
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • quality assurance
  • evaluation design