Udvikling af teknologi

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Viden:
Viden om brugervenlighed og professionelle krav til teknologier i sundhedsvæsenet.
Viden om metoder til udvikling af teknologiske løsninger, som understøtter processer hos den enkelte borger/patient.

Færdigheder:
Kan samarbejde med specialister (offentlige og private) der udvikler og producerer teknologier, så de lever op til sundhedsvæsenets fremtidige krav og behov.
Kan udvikle teknologiske løsninger, som understøtter processer hos den enkelte borger/patient ift. deres forskellige livssituationer, ønsker, behov og muligheder.
Kan anvende innovative og kreative tilgange til udvikling af nye teknologier.

Kompetencer:
Kan håndtere komplekse udviklingssammenhænge i relation til udvikling af et konkret produkt i samarbejde med relevante interessenter.
Kan arbejde tværprofessionelt og tværsektorielt ift., udvikling af teknologier.

Teaching and working methods: Dialogbaseret undervisning
Motivation for the choice of teaching and working methods: -
Period2015 → …