Udvikling, Læring og Innovation

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende har:
 viden om børn, unge og voksnes forskellige forudsætninger for udvikling og læring
 viden om, hvordan pædagogiske miljøer og konkrete pædagogiske tilgange og aktiviteter virker i forhold til børn, unge og voksne

Den studerende kan:
 tilrettelægge, gennemføre og evaluere konkrete pædagogiske aktiviteter, der knytter an til viden om menneskelige forudsætninger og pædagogiske rammer
 formulere og evaluere mål og anvende og begrunde forskellige
pædagogiske og innovative metoder i det konkrete pædagogiske arbejde
 formidle egne refleksioner over egne forudsætninger for læring og udvikling – som kommende pædagog
Teaching and working methods: Undervisningsforløbet tager afsæt i en bred vifte af arbejdsformer, men med en hovedvægt på afprøvning i praksis. Det sker gennem workshops, hvor der arbejder kropsligt og æstetisk gennem bl.a. bevægelse og drama. Derudover anvendes projektarbejde, hvor der både er et skriftligt produktkrav, samt krav om æstetisk bearbejdning i form af fx film, drama, lege, og andre kreative produkter.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Vi arbejder ud fra en tæt kobling mellem praksis og teori, idet vi arbejder på at understøtte og validere alle 3 vidensdomæner; Kunst/praktisk praktik, praktisk teori, samt videnskabelig/ teoretisk viden.
Period2016 → …