UdviklingsAgentUddannelsen - – et kompetenceudviklingsforløb for superbrugere af UdviklingsProfilen

  • Tina Andersen (Consultant)
  • Tina Andersen (Consultant)

Activity: Consultancy typesCourse activities

Description

Objectives for customers' outcome: Forløbets mål er at uddanne/ klæde UdviklingsAgenterne på til at varetage sparring på dokumentations- og effektmålingsarbejdet gennem UdviklingsProfilen
Methodology and working methods: Kompetenceudviklingsforløbet består af et aktionslæringsforløb, hvori der indgår både undervisning i UdviklingsProfilen og i ledelse af refleksionsprocesser samt et træningsforløb med fokus på arbejdet med at understøtte implementering og fastholdelse af UdviklingsProfilen i praksis. Undervejs i træningsforløbet arbejder deltagerne med deres rolle som UdviklingsAgenter i relation til de enkelte afdelinger/grupper og samtidig får de i deres læringsgruppe sparring på de udfordringer, der opstår undervejs. Læringsgrupperne er organiseret på samme måde som de refleksionsrum UdviklingsAgenterne selv skal etablere og understøtte i praksis. Dermed får læringsgruppeforløbene karakter af parallelle processer, som på én og samme tid fungerer som både UdviklingsAgenternes og personalegruppernes lærings- og udviklingsrum.
Motivation for the choice of methodology and working methods: • At understøtte UdviklingsAgenternes handlinger som ledere af arbejdet med UdviklingsProfilen i deres egen organisation/gruppe med henblik på at iværksætte og lede dokumentations- og effektmålingsprocesser
• At kombinere de teoretiske indsigter fra undervisningsforløbet med handlinger i praksis
• At skabe rum og ramme for refleksion og læring i forhold til egne ledelsesmæssige handlinger i samspil med andre UdviklingsAgenter (læringsgruppe)

Period26 Nov 201215 Nov 2013
Work forDøgndata, Denmark
Degree of RecognitionNational