Undersøgelse af pædagogisk praksis

  • Hemmingsen, M. W. (Teacher)
  • Hans Månsson (Teacher)
  • Thomas Røpke Christensen (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Viden
• have viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige kvantitative og kvalitative metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis
• kunne identificere og reflektere over metodiske problemstillinger, der knytter sig til undersøgelser af pædagogisk praksis

Færdigheder
• kunne begrunde metodevalg i relation til undersøgelse af pædagogisk praksis

I undervisningsplanen herunder kan du læse, hvilke læringsaktiviteter der er tilrettelagt i de enkelte uger. Der er taget udgangspunkt i en række tematikker og læringsmål fra modulbeskrivelsen.

Teaching and working methods: Oplæg, gruppearbejde, egne undersøgelser, udarbejdelse af undersøgelsesdesign
Motivation for the choice of teaching and working methods: Få erfaringer med forskellige undersøgelsesmetoder, lave et undersøgelsesdesign,
Period2017 → …

Keywords

  • research designs, theory and method