Værksted-Natur-Teknik (VNT): Fordybelsesperiode

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: At kvalificere til pædagogisk arbejde med andre udtryksformer/med naturen, den kulturskabte fysiske verden og brugerens kompetence til at udtrykke sig.
Teaching and working methods: Der veksles mellem oplæg, gruppearbejde, værkstedsarbejde og feltstudier, der både baserer sig på teoribearbejdelse og praktiske eksperimenter. Desuden er en del af undervisningen tilrettelagt som virtuelundervisning, hvor det kræves, at man som studerende kan arbejde selvstændigt, uden nævneværdig lærerstøtte. Der henvises i øvrigt til studieaktivitetsmodellen.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Der henvises til fagets kompetencemål samt videns- og færdighedsmål.
Period2014 → …
Held atHolbæk Museum, Denmark