Valgfag seksualitet

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Læringsmålene for sygeplejerskeuddannelsen modul 13
Teaching and working methods: Diskussion, forelæsning, gruppearbejde og rollespil
Motivation for the choice of teaching and working methods: Vigtigt at de studeeende bliver aktive i undervisningen for at flytte sig
Period2014 → …