Valgmodul III: Metoder til forskning i sygepleje: Valgmodul IIIA: Analyser af tekster og begreber, kursusdel: Kvalitativ metasyntese

  • Anne Garcia Colina (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome:

Formål (læringsmål og kompetencer):
Valgmodulet giver kompetence til:
- at identificere forskellige måder hvorpå analyser af videnskabelige artikler kan udføres
- at identificere forskellige tekst – eller begrebsanalytiske forskningsmetoder
- at analysere tekster og begreber af relevans for sygeplejen
- at vurdere hvilken metode, der kan tages i anvendelse i forhold til at undersøge forskellige typer af problemstillinger
- at analysere, vurdere og anvende litteratur-, tekst – eller begrebsanalytiske metoder i forhold til udvalgt materiale
Kursusbeskrivelse:
Modulet retter sig mod forskellige forskningsmetoder, som tages i anvendelse inden for sygeplejeforskning. Disse metoder har det til fælles, at de undersøger spørgsmål, hvor svaret kan fremanalyseres af forskellige typer af tekster, hvad enten metoderne retter sig mod at undersøge tekster eller begreber. I modulet fokuseres der således på litteraturstudie som forskningsmetode, på metasyntese, samt på begrebsanalyse og begrebsudvikling, og der arbejdes med tekstanalyse inden for en hermeneutisk tradition og med diskursanalyse som en post- eller senmoderne måde at udføre undersøgelser på.
Der gennemføres øvelser i at analysere og diskutere tekster, artikler og begreber.


Teaching and working methods: Forelæsning med mulighed for spørgsmål i plenum
Motivation for the choice of teaching and working methods: -
Period2011 → …
Held atAarhus University, Denmark