Workshop for undervisere i radiografuddannelsen

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Målet er at vi på workshoppen:
1. Finder gode (forskningsbaserede), internationale artikler til flg. emne fra det virkelige liv:
Mestring ved en CT-terapiscanning: hvordan giver den information som patienterne modtager på skrift inden de skal CT-terapiscannes og den mundtlige information ved terapiscanningen af kvindelig mamma patienterne gode redskaber til at mestre undersøgelsen, set i forhold til Antonovskys mestringsteori?
2. Dokumenterer vores søgninger – vha. DOSIS-guide til informationssøgning o.a.
3. Får mulighed for at diskutere evt. problemstillinger – f.eks. krav ifm. studerendes opgaver
Teaching and working methods: Workshop
Motivation for the choice of teaching and working methods: Det er vigtigt, at deltagerne er aktive og har mulighed for selv at prøve tingene af undervejs.
Period2012 → …