Børneliv - Sund tilknytning og aktiv livsstil for børn og unge

  • Postal addressShow on map

    Docent og programansvarlig Anna Bugge, Sigurdsgade 26

    2200 København N

    Denmark

Organisation profile

Organisation profile

Vores mål med forskningsprogrammet er at fremme sundhed for børn og unge. Vi vil bidrage med løsninger der sikrer en sund tilknytning til primære omsorgspersoner i den tidlige barndom for flere børn, samt mere krop og bevægelse i børn og unges dagligdag for at fremme sundhed og trivsel for alle børn. 

Forskningsprogrammet er forankret i forskningsmiljøet Sundhed for børn og voksne – Institut for Terapeut og Jordemoderuddannelser

Hvad forsker vi i? 

Trivsel i familien og sundhed i barndommen har betydning for resten af livet. En tryg og sund barndom for alle børn er derfor et mål, vi skal sigte mod. 

Tema 1: Tilknytning og forældreskab
For forældrene er dét at få et barn en af de mest omvæltende begivenheder, et menneske kommer ud for i livet – både psykologisk, fysiologisk og socialt. Det er desværre langt fra alle, der har forudsætningerne for at takle disse omvæltninger. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan flere faktorer disponere til, at man er sårbar som nybagt forælder, herunder egne oplevelser af omsorgssvigt i barndommen, mangel på netværk, psykisk sygdom eller misbrug. Derudover kan en traumatisk fødselsoplevelse føre til at moderen og/eller partneren får en efterfødselsreaktion, som kan påvirke deres evne til at drage omsorg for det nyfødte barn. I Danmark anslås det, at en ud af fem familier oplever problemer med forældreressourcer og omsorgssvigt. Hvis der ikke helt tidligt etableres en tillidsfuld og tryg tilknytning i forælder/barn-relationen, kan det have alvorlige konsekvenser for barnet. Forskning peger på, at tilknytningsproblemer i den tidlige barndom har sammenhæng med forsinket kognitiv, sproglig- og motorisk udvikling, adfærds- og relationelle vanskeligheder, samt tilknytning til både uddannelse og arbejdsmarkedet senere i livet. Der er således risiko for, at problemer relateret til de tidlige tilknytningsprocesser ikke alene skaber ulighed, men også øger denne blandt i forvejen sårbare familier i Danmark.  

Tema 2: Fysisk aktive børn
Det er veldokumenteret at børns fysiske aktivitet og motorik hænger tæt sammen med sundhed og trivsel både i barndommen og senere i livet. Forskningen peger på at børn i Danmark generelt er blevet mindre fysisk aktive. Fx viser nye tal at kun 26% af 11-15-årige børn lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende fysisk aktivitet. Den fysiske inaktivitet stiger med alderen og piger er generelt mindre fysisk aktive end drenge. Social ulighed ses også i forhold til børn og unges fysiske aktivitet, således at socialt dårligt stillede er mindre fysisk aktive end øvrige. Fysisk aktivitet i barndommen øger chancerne for at have en fysisk aktiv hverdag og en større grad af sundhed senere i livet. Lav fysisk aktivitet er også relateret til motoriske vanskeligheder, og ca. 10 procent af alle danske børn får ved indskolingen en anmærkning i forhold til netop dette. En anden væsentlig følgevirkning af lav fysisk aktivitet er overvægt og svær overvægt, der også er socialt ulige fordelt. Overvægt, og især svær overvægt, i barndommen har både store psykiske, men også fysiske konsekvenser. 

Hvordan forsker vi?  

I forskningsprogrammet ”BØRNELIV” tager vi afsæt i en grundig afdækning af behov set fra forskellige perspektiver; fra samfundets og sundhedsvæsenets perspektiv over skolers og institutioners til den enkelte borgers. Det giver os mulighed for at projektudvikle i alle dele af værdikæden – fra identifikation af problem til udvikling og implementering af løsning: 

  • Vi afdækker behov gennem surveys, registerforskning, observationer, interviews, laboratorie- og kohorteundersøgelser. 
  • Vi udvikler nye indsatser og optimerer eksisterende gennem brugerinddragelse for at sikre relevante løsninger der kan fungere i de eksisterende rammer. Vi udfordrer også rammerne hvor det er nødvendigt. 
  • Vi afprøver og evaluerer nye indsatser og bidrager til skalering og implementering af virksomme indsatser i landsdækkende projekter. 

For alle indsatser gælder det, at vi løser udfordringerne og gennemfører projekterne i tæt samarbejde med praksis. 

Udvalgte projekter 

Active School udvikler og pilottester to fysisk aktivitets (FA) indsatser, samt måler effekten af disse på skolepræstation, kognition, FA, kondition og trivsel i et RCT studie. De to indsatser har fokus på: 1) integration af FA i fagene, og 2) intensitet og motivation. Projektet er støttet af DFF.  

Usynlig Sårbar udvikler og afprøver en tidlig indsats for gravide, som har haft traumatiske barndomsoplevelser. Projektet vil 1) Forbedre opsporingen af disse gravide, 2) Udvikle de gravides forældrekompetencer, og 3) Forebygge utrygge tilknytningsmønstre. Projektet er støttet af Liljeborgfonden. 

Kontakt 

Anna Bugge, docent
Programansvarlig
[email protected]
Tlf: 51 63 25 09

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsprogrammet nedenfor. 

Fingerprint

Dive into the research topics where Børneliv - Sund tilknytning og aktiv livsstil for børn og unge is active. These topic labels come from the works of this organisation's members. Together they form a unique fingerprint.

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or