• Postal addressShow on map

    Programansvarlig Line Hillersdal, Tagensvej 86

    2200 København N

    Denmark

Organization profile

Organisation profile

Forskningsprogrammet skal styrke sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse hos ældre borgere og patienter. Målgruppen er sårbare og skrøbelige ældre i eget hjem og på hospitalet.  

Forskningsprogrammet Sygepleje, ernæring og sundhed for ældre i et sundhedsvæsen i forandring er forankret i forskningsmiljøet Borgernær Sygepleje og Sundhed på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelserne. 

Hvad forsker vi i? 

Flere ældre betyder flere sygdomme på samme tid, øget skrøbelighed, flere med nedsat kognitivt og fysisk funktionsniveau, flere med fejlernæring, dehydrering og usunde måltidsvaner og flere, som ofte er alene og ensomme. Almindelige sygdomme hos ældre udvikler sig let til alvorlige tilstande med langvarige funktionsnedsættelser til følge. I dag står ældre over 80 år for 1 ud af 5 akutte indlæggelser.  

Mange specialiserede indsatser foregår fremover i hjemmet. Det stiller nye komplekse krav til sygeplejens kvalitet i kommunerne og kræver inddragelse af flere fagprofessionelle - og ofte familie eller frivillige. Sårbare og skrøbelige ældre kræver tæt koordination og kontinuitet i overgangen mellem hospital og det nære sundhedsvæsen. Det gør, at ældre kan ende i sårbare og uværdige situationer, hvor deres livskvalitet bliver dårligere, og de mister selvbestemmelse over deres situation.  

Fokus i dansk ældrepolitik har overvejende været på aktiv aldring og på, at ældre borgere bliver eller forbliver selvhjulpne, sunde og aktive. Men når flere ældre lever længere, vil flere af de ældre også være svækkede. Det kan udfordre den ældres relation til de sundhedsprofessionelle, hvis de ældre er afhængige og svækkede. 

Samtidig ser vi, at digitale teknologier spiller en stadig mere central rolle i ældreplejen. Men vi mangler viden om konsekvenserne af de nye digitale teknologier for sygeplejen, og digitaliseringen kan risikere at føre til øget ulighed i sundhedsvæsenet – særligt hos ældre borgere, der ikke begår sig hjemmevant med de digitale teknologier. Det er derfor vigtigt, at brugen af velfærdsteknologier hos de sundhedsprofessionelles skaber værdi for både den ældre og de professionelle. 

Behovet for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for ældre mennesker er kraftigt stigende. Ældre mennesker har komplekse plejebehov og behov for særlige ydelser fra sundhedsvæsenet. Men der mangler forskningsmæssig viden og sundhedsprofessionelle kompetencer inden for sundhedsfremme og forebyggelse for ældre. En problematik, der udfordres af, at ældreomsorg ikke kan løses af en enkel faggruppe, men kræver tværprofessionelt samarbejde. 

Sygeplejersken og den ernærings- og sundhedsprofessionelle indtager centrale roller i at hjælpe denne stærkt voksende gruppe af ældre med relevante, skånsomme og værdige sundhedsindsatser. Det kræver kompetencer til at løse komplekse udfordringer som fx tidlig opsporing, sundhedsfremme og forebyggende indsatser, tværfaglig koordination og samarbejde. 

Hvordan forsker vi? 

Sammen med flere kommuner har vi igangsat en satsning om understøttelse af borgeres livskvalitet og sundhedstilstand i en forandret hjemmesygepleje. Satsningen skal udvikle, afprøve og evaluere fokuserede indsatser for fremtidens hjemme(syge)pleje i tæt samarbejde med hjemme(syge)pleje, borgere med langvarige og kroniske sygdomme og pårørende. Konkret skal satsningen give svar på, hvordan vi kan øge borgernes sundhed og trivsel ved at skabe bedre sammenhæng mellem borgernes komplekse behov, sundhedsydelser og hverdagsliv; støtte pårørende og nedbringe pårørendebyrden samt øge medarbejderes og lederes kompetencer til organisering samt grundlæggende og kompleks pleje og behandling.  

Aktuelle forskningsprojekter  

  • Projekt Intergen [beskrivelse mangler]
  • Projekt Fremtidens ældrepleje [beskrivelse mangler]
  • Projekt Hjemlighed [beskrivelse mangler] 

Læs mere om vores forskningsprojekter nedenfor. 

Kontakt 

Line Hillersdal, docent, ph.d. 
Programansvarlig 
lihi@kp.dk  
Tlf. 51 38 04 35 

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsprogrammet nedenfor. 

Fingerprint

Dive into the research topics where Fremtidens Ældreomsorg is active. These topic labels come from the works of this organisation's members. Together they form a unique fingerprint.

Network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or