Organization profile

Organisation profile

Programmets genstandsfelt er professionsdidaktik, i såvel professionsuddannelserne som i den fortsatte kompetenceudvikling efter endt uddannelse. I disse år sker der store forandringer i professionsuddannelser og i professioner og erhverv. Livslang læring med kontinuerlig kompetenceudvikling og betydningen af de professionelles bidrag til fortsat udvikling inden for professionerne anerkendes i stigende grad.
Programmets hensigt er på et forskningsbaseret grundlag at bidrage til udvikling af professionsdidaktiske tilgange, der medtænker disse forandringer, har reference til forskellige vidensformer og læringsarenaer, og tematiserer co-creation og co-production i samarbejde mellem uddannelse og professionens praksis.
I programmet arbejdes med at udvikle, nytænke og undersøge undervisnings- og læringsformer i professionsuddannelserne, herunder aktive og kollaborative tilgange i spændningsfeltet mellem mål om studerendes udvikling af konkrete færdigheder og mere overordnede kompetencer til refleksivt at analysere og vurdere professionsfaglige problemstillinger. I den forbindelse kan udvikling af nye evaluerings, feedback og prøveformer være et perspektiv.
I relation til fortsat kompetenceudvikling er der fokus på professionelles læring over tid, herunder kompetenceudvikling for undervisere i professionsuddannelserne.
Et særligt undersøgelsesfelt handler om implementering og transitioner i forbindelse med forandringsprocesser, både i professionens praksis og i uddannelserne.
Vidensproduktion er rettet mod og har relevans for både undervisere i professionsuddannelse og efteruddannelse, professionens praksis samt eksterne forskere og tværsektorielle samarbejdspartnere. Endvidere er der fokus på inddragelse af - og videnspredning blandt studerende.

Network

Recent external collaboration on country level. Dive into details by clicking on the dots.