• Postal addressShow on map

    Programansvarlig Niels Sandholm, Tagensvej 86

    2200 København N

    Denmark

Organization profile

Organisation profile

Forsknings- og udviklingsprogrammet skal bidrage med viden, metoder og indsatser til undervisningsudvikling og uddannelse af sygeplejersker, der står stærkere i mødet med fremtidens sundhedsvæsen. Målgruppen er sygeplejerskestuderende samt praktikafdelinger på hospitaler, psykiatrien og i kommunerne. 

Forskningsprogrammet Stærke sygeplejersker til et sundhedsvæsen i forandring er forankret i forskningsmiljøet Borgernær Sygepleje og Sundhed på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelserne. 

Hvad forsker vi i? 

Der er stor efterspørgsel på sygeplejersker, og det skønnes, at vi i 2025 mangler 6000 sygeplejersker. Alene i hovedstadsområdet var der i juni-november 2020 620 jobopslag, som ikke blev besat. Det svarer til, at kun 1 ud af 3 stillinger besættes.  

Manglen på sygeplejersker og manglen på sygeplejersker med stærke kliniske kompetencer påvirker kvaliteten i sygeplejen negativt. Flere helt nyuddannede ansættes i stillinger med høj kompleksitet og specialiseringsgrad. Effektiv og skånsom behandling og pleje af patienter med sammensatte og komplicerede problemstillinger kræver ikke alene koordinering og kommunikation, men også stor klinisk indsigt. Vi vil derfor se en stigende efterspørgsel på sygeplejersker, der har erfaring og dybtgående viden om sygdomsmønstre og et højt niveau af kompetencer inden for klinisk lederskab og patientinvolvering. Stor klinisk og organisatorisk indsigt kræver adskillige års fuldtidsbeskæftigelse. 

Knap 2 ud af 3 af landets sygeplejersker er ansat på hospitaler, mens 1 ud af 3 er ansat i kommuner, på plejehjem og i almen praksis. Det er særligt nyuddannede sygeplejersker, der ansættes på hospitaler, mens mere erfarne sygeplejersker ansættes i det nære sundhedsvæsen. Når ældre sygeplejersker trækker sig tilbage, vil det derfor særligt ramme det kommunale område.  

Samtidig ser vi, at der er et stort frafald på sygeplejerskeuddannelsen. Knap hver fjerde studerende stopper under sin uddannelse. Særligt i perioder, hvor de studerende veksler mellem skole og klinik, er der et stort frafald. Og cirka hver femte studerende på sygeplejerskeuddannelser kæmper med angst og stress. Det udfordrer sundhedsvæsenet i forhold til at sikre, at der i fremtiden uddannes stærke sygeplejersker til at løfte opgaven i et sundhedsvæsen i forandring. 

Meget tyder på, at særligt overgangene mellem skole og praktik og mellem uddannelse til erhverv er belastende for studerende og dimittender. Mange sygeplejestuderende gør sig bekymringer om at træde ind i rollen som færdiguddannet, ligesom de studerende er bekymret for, om de er klædt tilstrækkelig på efter endt uddannelse. Ifølge Dansk Sygeplejeråd oplever 8 ud af 10 nyuddannede sygeplejersker et stort arbejdspres, og knap 1 ud af 10 har været sygemeldt på grund af stress. Det begyndende arbejdsliv opleves derfor af mange sygeplejersker som overvældende, stressende og som et chok.  

Den fortsatte specialisering af sundhedsvæsnet og sygeplejerskers arbejde udgør også en udfordring for tilrettelæggelsen af sygeplejerskeuddannelsen. Færre indlæggelsesdage og sengepladser reducerer antallet af kliniske uddannelsespladser for sygeplejestuderende. Og manglen på sygeplejersker betyder, at der mangler kliniske vejledere og rollemodeller for de studerende. De udfordrer kvaliteten i den kliniske uddannelse. 

Forskningsprogrammet skal bidrage med ny viden, der sikrer flere pladser på sygeplejerskeuddannelsen, reducerer frafaldet på uddannelsen og fastholder de nyuddannede sygeplejersker ved at styrke deres kliniske kompetencer. 

 Aktuelle udviklingsprojekter 

  • Copenhagen Honours College i Sygepleje. Et talentprogram, hvor sygeplejerskestuderende får specialiserede kompetencer i sammenhængende plejeforløb til ældre med KOL og type 2-diabetes. Talentprogrammet skal motivere nyuddannede sygeplejersker til at søge en karriere inden for sygepleje til ældre medicinske patienter. Programmet er en 2-årig tillægsuddannelse på 30 ECTS-point, der ligger ud over grunduddannelsen. Erfaringerne samles systematisk op via følgeforskning, så de kan udbredes til hele uddannelsen. link 
  • Uddannelseshospitalet er en medicinsk afdeling med overvejende ældre, multisyge patienter på Nordsjællands Hospital. På Uddannelseshospitalet er flere studerende i praktik end normalt, og de studerende møder KP-undervisere i kitler. Uddannelseshospitalet skal styrke de studerendes kliniske kompetencer gennem stærkere kobling mellem teori og praksis i et nytænkende, tværprofessionelt læringsmiljø og øge antallet studerende i den kliniske undervisning. Følgeforskning skal dokumentere resultaterne af uddannelsesmodellen. link 

Læs mere om vores forskningsprojekter nedenfor. 

Kontakt 

Niels Sandholm 
Programansvarlig 
nela@kp.dk  
Tlf. 51 63 27 05 

Find de øvrige forskere tilknyttet forskningsprogrammet nedenfor. 

Fingerprint

Dive into the research topics where Stærke studerende til et sundhedsvæsen i forandring is active. These topic labels come from the works of this organisation's members. Together they form a unique fingerprint.

Network

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or