No photo of Anders Christoffer Dejgaard

Anders Christoffer Dejgaard

Lektor, cand. mag.

20072022

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Curriculum:

RESUMÈ AF CV

 • Underviser/lektor på Pædagoguddannelsen
 • Engageret løbene i diverse forsknings- og udviklingsprojekter med relation til det pædagogiske praksisfelt
 • Har publiceret kapitler til fagbøger til Pædagoguddannelsen og det pædagogiske praksisfelt
 • Konkret erfaring med pædagogisk arbejde på fx asylcentre, SFO og dagtilbud
 • Cand.mag. i pædagogik og psykologi fra Roskilde Universitet

 

Arbejder som lektor på Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen, med uddannelse, undervisning samt  forsknings- og udviklingsopgaver. Er dybt engageret (og har været det igennem 20 år på Pædagoguddannelsen) i at undervise og facilitere og kvalificere de studerendes læreprofesser ift. såvel deres analytiske kompetencer som deres professionsrettede handlekompetencer på bedst mulig vis uanset hvilke forudsætninger og erfaringer de har med sig ind på uddannelsen. Jeg har samtidig altid været løbende engageret i forsknings- og udviklingsprojekter i relation til den pædagogiske praksis og dennes sampil med uddannelsen. Det er således en meningsfuld del af mit virke at bidrage til forskning i og udvikling af den pædagogiske praksis, ligesom deltagelsen og hhv. varetagelsen heraf også bidrager til at kvalificere min og mine kollegaers undervisning og måde at gøre uddannelse på. Tillige bidrager jeg også løbende til uddannelsens udvikling (jeg har flere gange været i udviklingsgrupper - fx omkring udviklingen af forløbene på den social- og specialpædagogiske specialisering).

 

 

 

Undervisningsområder på 2014 og 2007 uddannelsen:

Som mest centrale faglige interesse- og arbejdsområde som lektor på KP skal først nævnes arbejdet med og optagetheden af kulturmødet i forskellige versioner samt en mere generel men lige så intens optagethed af de generelle faktorer og markører (som fx. køn, klasse og etnicitet) der tilsyneladende får afgørende betydning for individer og gruppers (u)lige muligheder og hierarkisering i en samfundsmæssig såvel som en pædagogisk kontekst. Et undervisnings- og forskningsfelt der har udgjort en rød tråd igennem både min egen uddannelse og erfaringer med pædagogisk arbejde indenfor bl.a. asylområdet (men også dagtilbud og skolefritid) samt mine undervisnings- forsknings- og udviklingsopgaver på KP. Undervisnigsmæssigt mest de senere år på "KSM", Kulturmøder og Interkulturalitet" og på den social-og specialpædagogiske specialisering, hvor jeg er så heldig at gøre mit bedste for at understøtte vores skønne, engagerede og nysgerrige studerendes faglighed ift. såvel analytiske som mere handleorienterede kompetencer.  På den baggrund er jeg passende blevet en del af GK1-kernegruppen (tidligere tilknyttet social-/specialkernegruppen).

Derudover udgør et socialpædagogisk blik (og bestræbelsen på at bidrage til at ruste de studerende til at mindske ulige betingelser for de mennesker de arbejder med) en bane igennem mine engagementer i arbejdet som lektor - uanset om det gælder undervisning og udvikling af den social- og specialpædagogiske specialisering på uddannelsen, undervisningen på forløbet "Kulturmøder og Interkulturalitet" eller undervisningen i "Køn, Seksualitet og Mangfoldighed" på grundforløbet samt varetagelsen af primærunderviserfunktionen her. Endelig har tilknytningen til faget Pædagogik (både de sociologiske og psykologiske dimensioner m.m.) og de faggrupper der er/har været konstitueret omkring dette fag, udgjort en faglig udkigs- og samarbejdsplatform i en stor del af mine aktiviteter på Pædagoguddannelsen og på KP. Udannelsesmæssigt er jeg cand.mag. i pædagogik og psykologi fra Roskilde Universitet.

Fag-  og undervisningsområder i 2014 uddannelsen: 

I den nuværende organisering har jeg primært taget mig af:

 • KSM (herunder primærunderviserfunktionen).
 • Kulturmøder og Interkulturalitet
 • Den social-/specialpædagogiske specialisering (primært SK1 og 2. praktik

I den tidligere organisering på KP/UCC:

C modulet: KSM

H modulet: Kulturmøde

G-modulet: Socialpædagogik

A-modulet: Omsorg og læring

D: modulet: Teori og praksis

 

Centrale fag- og undervisningsområder i 2007 uddannelsen:

Kulturmodulet: Pædagogen i det flerkulturelle samfund (har undervist på dette i 10 år, de sidste 3 år som modulansvarlig tovholder på Pædagoguddannelsen Sydhavn)

Socialpædagogik: Har været modulansvarlig på vores socialpædagogiske modul på hhv 5. og 2. semester på Pædagoguddannelsen Sydhavn.

Faget pædagogik: Har været tovholder for faggruppen omkring faget Pædagogik og har varetaget dette fags dimensioner i 2007 uddannelsen på Pædagoguddannelsen Sydhavn.

 

Akademiuddannelse i Socialpædagogik:

Har udviklet, planlagt og undervist på Akademiuddannelse i Socialpædagogik i den version denne (dengang nye) uddannelse blev udformet på Pædagoguddannelsen Sydhavn. 

 

Diplomuddannelsen:

Har undervist på Diplomuddannelsen i kulturel mangfoldighed i Skovlunde (Tovholder: Vibe Larsen).

 

Forsknings- og udviklingsopgaver:

Forskningsprojekt om udsatte unge i Urbane miljøer på KP. Tovholdere Ditte Tofteng og Mette Bladt. 1.1. 2021-31.12. 2021.

Vidensprojekt om socialpædagogisk faglighed i psykiatrien på KP. sammen med Gitte Lyng Rasmussen, Søren Kayser og Maja Grage.1.8. 2017-1.9. 2018.

Udviklingsprojekt i Vestre Fængsels ungdomsafdeling i 2 omgange i hhv. 2017 og 2019. Kompetenceudvikling af personalets socialpædagogiske kompetencer samt aktionsforskningsinspireret udvikling af hverdagens praksis i socialpædagogisk retning. 1.8.2019 - 9.3. 2020. og 1.2. 2017 - 1.11. 2018.

Inkluderende samarbejdsformer i det mangfoldige forældresamarbejde (Udviklingsprojekt i samarbejde med Integrationsministeriet med Vibe Larsen/Center for Social Diversitet som tovholder). 1.4.2010 - 1.4. 2012.

"Anerkendelse eller miskendelse - når etniske minoritetsunge ikke trives med uddannelse" (anvendt forskningsprojekt med Vibeke Schrøeder/center for Social Diversitet som tovholder). 8.11.2011 - 1.1. 2013.

"Mangfoldighed i Københavns dagtilbud" - underviser/konsulent på Københavns Kommunes mangfoldighedsprojekt for det daværende Center for Interkulturel Pædagogik/CVU-STORK med Kamilla Frimodt Madsen som tovholder. 1.9.2007 - 1.9. 2010.

"VUN" Har deltaget i vidensudviklingsnetværk omkring interkulturel pædagogik med de andre professionsuddannelser i CVU-STORK/UCC.. 1.5. 2009 - 1.5. 2010

 

 

 

Education/Academic qualification

cand.mag. i pædagogik og psykologi, Roskilde University

Award Date: 19 Dec 2003

cand. mag. i pædagogik og psykologi, Marginalisering og medindflydelse - en undersøgelse af handlerum og subjektpositioner i asylarbejdet, Roskilde University

1 Sept 199719 Dec 2003

Award Date: 17 Dec 2003

Positions

Adjunkt/lektor på Københavns Socialpædagogiske Seminarium/UCC-Sydhavn

27 Oct 2003 → …

Underviser på AOF i psykologi og pædagogik, Taastrup

15 Sept 200330 Oct 2003

Underviser i Psykologi og pædagogik på AOK, EGU, AOK-Vest

15 Sept 200330 Oct 2003

Evalueringskonsulent på familiecenteret i Vordingborg ift forældreevnevurdering af forældre med anbragte børn

1 Sept 20031 Jan 2004

Evaluering af Familiecenterets kursus i relationskompetence for forældre med anbragte børn samt forældre med særlig opmærksomhed fra Familiecenteret, Familiecenteret i Vordingborg

1 Sept 20031 Jan 2004

Netværksmedarbejder for psykisk syge uledsagede flygtningebørn på Center Fasanvej, Dansk Røde Kors, Frederiksberg

1 Aug 20021 Feb 2003

Netværksmedarbejder, uledsagede flygningebørn, Dansk Røde Kors, Margretheholmen

1 Jun 20001 Aug 2002

Netværksmedarbejder og pædagogisk omsorgsperson for uledsagede asylbørn- og unge, Margretheholmen (Kbh.) og Center Fasanvej, Fr.berg).

1 Jun 20001 Feb 2003

Pædagogisk medhjælper, SFO-Villaen, Frederiksberg

1 Mar 19971 Sept 1997

Pædagogisk medhjælper, SFO-Villaen, Fr.berg.

1 Mar 19971 Sept 1997

Pædagogisk medhjælper, Parkvejens Børnehave, Jægerspris

7 Aug 199117 Mar 1995

Pædagogisk medhjælper, Parkvejens Børnehave/Vandkunsten, Jægerspris

7 Aug 199117 Mar 1995

Keywords

 • intercultural relations
 • social inclusion
 • culture
 • socially endangered youth
 • integration
 • social exclusion
 • socially endangered people