Personal profile

Presentation

Pædagogisk konsulent (grundskole) med ansvar for rådgivning og vejledning i valg og brug af læremidler

Competences

Networking: Several years of experience

Education/Academic qualification

Folkeskolelærer, professionsbachelor, Frederiksberg Seminarium

Award Date: 1 Jun 2003

Diploma degree in pedagogy, University College Capital

… → Jun 2010

Keywords

  • learning resources