Anita Søholm

Anita Søholm

Cand. Scient. Biologi, Bachelor i Farmaci, Diplom i Kunst- og Kulturformidling

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Teaching

Jeg har mere end 15 års formidlings- og undervisningskompetence i daginstitutioner, på skoler, gymnasier og senest på professionshøjskoler. Ligeledes har jeg mange års erfaring med kompetencegivende efteruddannelse af pædagoger og lærere i kommunalt regi indenfor natur, miljø og udelivsområdet.

Competences

Jeg har kompetencer indenfor fundraising, projektledelse, undervisning og kommunikation på mange niveauer.

Research and development areas

Jeg har igennem 15 år i kommunalt regi arbejdet med udvikling og læring indenfor natur-, udeliv- og bæredygtighed. Arbejdet har taget udgangspunkt i kommunale institutioner, skoler/Sfo, foreninger og borgere, hvor det igennem årene er blevet til mange efteruddannnelseskurser med fokus på læring i naturen for pædagogisk personale.

Jeg har stor erfaring med fundraising, hvor jeg eksempelvis i 2014 fik 350.000 kr fra Friluftsrådet til det toårige udviklingsprojekt “Fremtidens skole - et skridt på vejen”, der ligeledes blev støttet af Skoleforvaltningen i Syddjurs Kommune. Udviklingsprojektet skabte grobund for beslutningen om at kommunen tilsluttede sig portalen: Skolen i virkeligheden med fokus på åben skole og udeskole. Jeg havde i projektet ansat en projektmedarbejder og var selv projektleder. Se her en kort præsentation af projektets resultater: https://sway.office.com/AfWZu2GfcRAZ5prd


Af skriftligt arbejde kan nævnes denne artikel i Natur og Ungdoms medlemsblad om Naturens spisekammer:

https://nogu.dk/nyheder/bladet

 Jeg har siden opstarten af Friluftsrådets Grønne spirer projekt for ca 14 år siden været med til at udvikle projektet. jeg har gennem årene afholdt mange kompetencegivende efteruddannelses kurser indenfor en en bred vifte af naturpædagogiske emner. Jeg har afholdt oplæg på videnskonferencer fx i Middelfart om Vild mad og smagsdidaktik, samt udviklet skriftligt materiale som fx publikationen 150 gode grunde til vi skal ud i dag, hvor jeg har skrevet afsnittet om Naturens spisekammer:

http://www.groennespirer.dk/media/408529/150_gode_grunde_pdf.pdf

 Af ander udviklingsarbejde kan nævne mit formidlings- og undervisningsarbejde i Nationalpark Mols Bjerg, hvor jeg var med i den koordinerende arbejdsgruppe fra starten af, og desuden har jeg udarbejdet flere undervisningsforløb til portalen fx Find foråret i nationalparken.

https://undervisning.nationalparkmolsbjerge.dk/find-opgaver/2017fs-10/

 Af tværfaglige kommunale udviklingsprojekter, som jeg har dekltaget i, kan nævnes Kulturringen, hvor jeg var med i hele udviklings- og opstartsfasen og bl.a. har udarbejdet ruten og skrevet teksten til Syddjurs kommunedelen:

https://kulturringen.dk/download-22-delruter/

 Af andre friluftsprojekter, som jeg har deltaget kan nævnes Kløverstier på Mols, hvor jeg har udarbejdet og beskrevet en af ruterne:

https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/kloeverstifolder_mols.pdf

Jeg har desuden skrevet artikler til tværfaglige blade som magasinet-sundhed og deltaget i mange kommunale udviklingsprojekter, hvor jeg både har fundraiset midlet, været projektleder og siddet i tværfaglige styregrupper.

Sendt fra min iPad

Education/Academic qualification

Diplom i kunst- og kulturformidling, Kulturformidling, Kulturformidling i børnehøjde, Danmarks Biblioteksskole, Kbh.

1 Mar 200830 Jun 2009

Award Date: 30 Jun 2009

Cand. Scient. Biologi, Biologi, Ukrudtsfloraen i det danske agerland - en sammenligning mellem økologiske og herbiciddoserede marker, University of Copenhagen

1 Sept 199129 Nov 1999

Award Date: 29 Nov 1999

Bachelor i farmaci, Viden om lægemidler, Danmarks Farmaceutiske Højskole

1 Sept 198730 Jun 1991

Award Date: 30 Jun 1990

Positions

Timelærer Natur og udeliv, University College of Nothern Denmark

15 Nov 201830 Jun 2019

Naturvejleder Karpenhøj Naturcenter

1 Jan 201631 Mar 2017

Natur- og miljøformidlingskonsulent, Syddjurs Kommune

1 Jan 200731 Dec 2015

Miljøvejleder i Rosenholm og Rønde Kommuner

1 Jul 200431 Dec 2006

Grøn Guide, Miljøvejleder i Rosenholm

1 Jun 200130 Jun 2004

Keywords

  • research designs, theory and method

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or