If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Docent, ph.d., Professionshøjskolen Absalon

Mit forskningsfelt generelt placerer sig mellem it, læring og didaktisk design. Jeg er optaget af, hvordan teknologi har betydning for menneskers læring, samarbejde og liv i det hele taget, hvilken rolle teknologien bidrager med i sådanne samspil, og ikke mindst hvordan der kan skabes didaktiske design, hvor teknologi bidrager til bedre undervisning og mere udbytterig læring. Min empiri har jeg hidtil fundet inden for professionsuddannelserne, idet jeg her ser et særligt interessant område i forholdet mellem teori og praksis, mellem professionshøjskole og praktiksted og i mulighederne for med teknologi at skabe sammenhænge mellem disse. Endvidere har jeg igennem empirien arbejdet med professionsfaglige sammenhænge, der både integrerer og lader undervisningsrummet udvide af forskellige former for teknologi som fx apps, robotter, programmer og virtual realities.

Metodisk orienterer jeg mig hovedsagligt efter design-based research og grounded theory, mens jeg teoretisk er særligt optaget af symbolsk interaktionisme og pragmatiske men også af postfænomenologi og teknologifilosofi.

Bagsidetekst fra ph.d.-afhandlingen: 

"I Anne-Mette Nortvigs afhandling undersøges det, hvordan e-læring i en professionsuddannelse kan ses at have indflydelse på de studerendes mulighed for deltagelse og tilstedevær i undervisningen og dermed udvikling af professionel identitet i relation til uddannelsen. Det empiriske materiale er skabt gennem deltagende observation, interviews og workshops om udvikling af skitser til it-didaktisk design.

Afhandlingen rammesættes metodisk af design-based research og grounded theory, og det diskuteres bl.a. hvordan disse kan bidrage til analyse af empiri, der skabes i en kontekst i forandring. Teoretisk funderes analyserne hovedsagligt på symbolsk interaktionisme med særlig vægt på forståelsen af professionel identitet som udviklet gennem interaktion og refleksion. Afhandlingen viser bl.a. hvordan teknologiens tingsliggørelse af den professionelt handlende krop kan bidrage med mulighed for refleksion af og over krop og professionel identitet. Således argumenterer Nortvig for, at det med e-læring bliver muligt og professionsfagligt relevant at være til stede både flere steder og på flere tider på én gang i det, der i afhandlingen kaldes asynkrone og synkrone multilokale rum."

 

Competences

Language: English
Level: Experienced
Language: French
Level: Experienced
Language: Swedish
Level: Negotiation level

Work areas

Arbejde med udvikling af og forskning i E-læring i professionsuddannelser.

Education/Academic qualification

Ph.d., Aalborg University

Award Date: 8 Jan 2016

Master, Aalborg University

Award Date: 1 Jun 2010

Cand. theol., University of Copenhagen

Award Date: 1 Jun 2001

Exam.art., University of Southern Denmark

Award Date: 1 Jan 1994

Associate professor qualification

… → 2003

Keywords

  • e-learning
  • educational Technology
  • teacher education
  • blended learning
  • public school
  • education
  • humanities
  • virtual learning
  • professional identity

Fingerprint

Dive into the research topics where Anne-Mette Nortvig is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.
  • 1 Similar Profiles