Bolette Kremmer Hansen

Bolette Kremmer Hansen

Cand.pæd. i materiel kultur

20012022

Research activity per year

Personal profile

Competences

Organisational unit competences:
Project management: Some experience

Work areas

Primære arbejdsområder:

Underviser i håndværk og design på grunduddannelse og efteruddannelse for lærere. Underviser på Boost - innovativ skole i Helsingør. Følgeforsker på Boost - innovativ skole i Helsingør. Censornæstformand for håndværk og design i læreruddannelsen. National faggruppeleder for Håndværk og design. Presidiemedlem i NordFo, nordisk forum for forskning i sloyd/design.Øvrige arbejdsområder:
F&U-projekter. Aktuelt Den inkluderende skole og marginaliserede børn og unge. Projektet har et almendidaktisk fokus på undersøgelse og udvikling af metoder til inklusion af elever i udskolingsklasser, som er perifert deltagende i det faglige og/eller sociale fællesskab. Vores empiriske fokus er på om aspekter af æstetiske læreprocesser giver eleven oplevelse af motivation, mestring og deltagelse.

Education/Academic qualification

Masterstudie

Award Date: 30 Jun 2006

Cand. pæd., The Danish University of Education

Award Date: 30 Jun 2005

Exam. pæd, The Danish University of Education

Award Date: 30 Jun 1994

Håndarbejdslærer, Håndarbejdets Fremmes Seminarium

Award Date: 30 Jun 1986

Bachelor, University College Capital

… → 2013

Other, University of Vaasa

… → 2006

Positions

Lektor

1998 → …

Adjunkt, Frederiksberg Seminarium

19931998

Lærer, Kvindedagshøjskolen for Næstvedområdet, Rislev

19901992

Indvandrerlærer, Dagshøjskolen for kvinder, Ryesgade København

19881990

Underviser, Grennesmindeskolen for sent udviklede børn og unge

1988

Keywords

  • aesthetics and didactics
  • special needs education
  • learning processes