No photo of Bonnie Hidia Lund Vittrup

Bonnie Hidia Lund Vittrup

Cand.pæd.didaktik-dansk, Lektor

20132023

Research activity per year

Personal profile

Presentation

 • Uddannet cand.pæd i didaktik-dansk
 • Lektor
 • Underviser i dansk i udskolingsspecialiseringen
 • Interesser: især literacy, herunder skrivning, skriverudvikling og skriveridentitet, akademisk literacy, kommunikative kompetencer og inkluderende didaktik
 • Har erfaring med kvalitativ og kvantitativ forskning i dette felt, samt forfatter- og redaktionsarbejde
 • Er skrivekonsulent i Skrivecenter Læreruddannelsen (LU)
 • Projektdeltager i internt projekt om udvikling af faglig læsning og skrivning i et dobbeltdidaktisk perspektiv på LU
 • Deltager i flere af Nationalt Videncenter for Læsnings projekter, primært med fokus på skrivning og skrivedidaktik i grundskolen og ungdomsuddannelser 

Competences

Undervisnings,- formidlings-, evaluerings,- vejlednings- og analytisk kompetence

 

 

TeachingResearch and development areas

Literacy, herunder skrivning og skrivedidaktik

Tidlige læsere

Computer- & informationsliteracy

Work areas

Læreruddannelse

Nationalt Videncenter for Læsning

Konsulent i Skrivecentret LU

 

 

Education/Academic qualification

Cand.pæd.didaktik-dansk, At knække kønskoden - på baggrund af et aktionsforskningsprojekt om køn og dansk-didaktiske perspektiver, The Danish University of Education

Award Date: 10 Jan 2011

Lærer , N. Zahles Seminariun

Award Date: 20 Jun 2000

Keywords

 • learning, educational science and teaching
 • research designs, theory and method
 • schools, courses and institutions
 • Media, communication and languages