Brian Brandt Jørgensen
20142017

Research activity per year

Personal profile

Competences

Linguistic competences:
Language: English
Level: Experienced

Organisational unit competences:
Project management: Some experience
Administration: Some experience

Work areas

Primære arbejdsområder:
Undervisning/forelæsning på pædagoguddannelsens pædagogiske og særligt samfundsrettede moduler så som: "Pædagogen som myndighedsperson" og "Samfundet i pædagogisk arbejde" hvor jeg i sidst nævnte også besidder tovholderfunktionen. Foruden disse aktivitet varertager jeg også en række eksaminator- og intern censoropgaver og praktiklærerfunktioner.

Øvrige arbejdsområder:
Jeg er sammen med en kollega tovholder for fællesdelen (den første tredjedel af uddannelsen) på pædagoguddannelsen i Vordingborg: Her planlægges og udstikkes de overordnede linjer for hele fællesdelen af pædagoguddannelsen på lokationen i tæt samarbejde med uddannelsesleder og specialiseringsfaggrupperne.

Jeg funger også som tovholder og koordinator for teamet af studentervejledere ved pædagoguddannelsen i Vordingborg. Studentervejlederne medvirker ved afvikling af introforløb, dimission, studenterpraktik og pædagoguddannelsens åbent hus arrangementer, mm.

 

Education/Academic qualification

MA (Ed) in Educational Sociology, The Danish University of Education

Award Date: 15 Jun 2009

Positions

Underviser, SOSU Sjælland

1 Feb 201031 Aug 2013

Pædagog (ikke fast tilknyttet), Fritedshjemmet Hvepsereden

1 Apr 200431 Aug 2006

Socialpædagog, Obserbationshjemmet Brundhøj

1 Feb 200130 Jun 2003