No photo of Brian Krogh Lassen
20102020

Research activity per year

Personal profile

Research and development areas

Videncenterarbejde

(Videncenter KOSMOS, nationalt Videncenter for kost, sundhed og motion, Videncenter for Børn og Unges Kultur i VIA University College, VIA læring og undervisning, Outdoorpædagogiske problemstillinger ).

 

 • Afrapportering samt evaluering af projekter  

 • Opsøgende arbejde i forhold til eksterne samarbejdspartnere

 • Skriftlig og mundtlig formidling af resultater fra undersøgelser og erfaringer fra projekter – i form af artikler og rapporter samt oplæg i diverse fora

 • Udarbejdelse af og opfølgning på budgetter

 • Udarbejdelse af projektansøgninger

Presentation

Jeg har 20 års erhvervserfaring med opgaver inden for planlægning undervisning, udvikling, koordinering og projektarbejde. Jeg er således vant til at arbejde med tilrettelæggelse, struktur, pædagogik og didaktik.

Baggrunden for at kunne bestride nuværende og tidligere arbejdsopgaver er blandt andet min universitetsuddannelse inden for Idræt og Sundhed samt IT og Organisation og senest en igangværende masteruddannelse i offentlig ledelse. Ved disse uddannelser har jeg bl.a. opnået viden om fysisk aktivitet og sundhed samt organisationsudvikling og håndtering af ledelsesmæssige udfordringer.

Som person er jeg imødekommende og god til at samarbejde med andre. Jeg er en god afslutter, og jeg sætter en ære i at gøre tingene ordentligt.


Work areas

Primære arbejdsområder:

Forskning og udvikling

 • Medarbejder i Programmet outdoorpædagogiske problemstillinger, hvor jeg er tilknyttet projekt Kom med ud 

Koordinator og udviklingsfunktioner

 • Aktiv i arbejdet med systematisk evaluering i forbindelse med at få akkrediteret udbuddet af uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, som blev positivt akkrediteret 2013

 • Drift og løbende udvikling af skemalæggerfunktionen på uddannelsen koordinering med øvrige uddannelser på Campus omkring skemalægning rådgivende til uddannelseslederforum

 • Planlægning og mødeledelse af Valgmodul Sundhedsfremme og bevægelse

Undervisning, planlægning og vejledning

 • Planlægning og gennemførelse af undervisning - praktiske såvel som teoretiske forløb

 • Løbende vejleder i forskellige dele af uddannelsen, herunder praktikvejleder, bachelorvejleder, vejleder i specialisering mm.Øvrige arbejdsområder:

2016 -            Tillidsrepræsentant suppleant

 • Tillidsrepræsentantskabsarbejde herunder forhandling af løn, repræsentant ved ansættelse, afholdelse af møde i DM regi, månedlige TR/Ledermøder, arbejde med tiltag på baggrund af APV.

 

2010-2015     Censorformandskabet, Pædagoguddannelsen, faget Sundhed, krop og bevægelse

 • Udfærdigelse af årsberetninger for censorarbejdet i pædagoguddannelsen

 • Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af censormøder for censorer i hele landet ca. 2 gange årligt

 • Behandling af indkomne sager i censorformandskabet, herunder ankesager i forbindelse med klager over karakterer i prøver

 • Høringspart ved studieordningsændringer

 • Høringspart ved udarbejdelse af ny uddannelsesbekendtgørelse

Ad hoc svar ved henvendelser fra censorer/eksaminatorer omkring prøver i faget Sundhed, krop og bevægelse

 

Competences

Uddannelsesbetegnelse: Kursus i Survey xact hos Rambøll
Land: Danmark
Uddannelsesbetegnelse: Workshop om uddannelsesakkreditering
Land: Danmark
Uddannelsesbetegnelse: Kursus i MBTI
Land: Danmark
Uddannelsesbetegnelse: Projektledelse, Strandgaard Consult
Land: Danmark
Uddannelsesbetegnelse: Teoretisk pædagogikum
Land: Danmark

Education/Academic qualification

Student, Esbjerg Statsskole

… → 30 Jun 1991

Award Date: 28 Jun 1991

Master i offentlig ledelse, University of Southern Denmark

1 Aug 20131 Feb 2018

Cand. IT, Aarhus University

… → 30 Jun 2003

Bach. Scient Idræt og Sundhed, University of Southern Denmark

… → 30 Jun 1997

Positions

Sundhedskonsulent, Aarhus Kommune

1 Jan 200731 Jan 2008

Projektkoordinator, Århus Amt

1 Jan 200431 Dec 2006

Højskolelærer, Oure Idrætshøjskole

1 Aug 199830 Jun 2000

Gymnasielærer, Morsø Gymnasium

1 Aug 199730 Jun 1998

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or