Britta Gurli Isaksen
20032019

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Lektor i sundhedsfag, Cand.mag. i idræt og fransk. Endvidere uddannet motorikvejleder. Underviser på pædagoguddannelsen i Slagelse samt den netbaserede pædagoguddannelse (Roskilde). Har tidligere været ansat på Roskilde Gymnasium og VUC i Roskilde. Har arbejdet som selvstændig motorikkonsulent og har været ansat som idrætskonsulent i DGI. Har lang og bred undervisererfaring samt kompetencer og erfaringer ift. at arbejde med forskellige målgrupper. Har deltaget i en række udviklingsprojekter, bl.a. tværinstitutionelle projekter omkring Sundhedsformidling, Børn, kost og motion samt Sundhedsfremme på bosteder.

Competences

Organisational unit competences:
Project management: Some experience
Networking: Professional
Administration: Professional

Work areas

Primære arbejdsområder:
Underviser i følgende fag: Sundhed, krop og bevægelse, sundhedspædagogik, valgmodulet motorisk udvikling og læring gennem leg, idræt og bevægelse, det tværprofessionelle modul Bevægelse, krop og sind. Underviser endvidere på PD-moduler i Krop, bevægelse og kommunikation, Sundhedspædagogik, Neuropædagogik og neuropsykologi samt generelle indlæringsvanskeligheder.Øvrige arbejdsområder:
Praktikkontaktlærer, modulkoordinator for valgmoduler.

Education/Academic qualification

Cand.mag, University of Copenhagen

Positions

Cand. mag. i idræt og fransk, lektor i sundhedsfag, Pædagoguddannelsen i Slagelse og Roskilde

1 Aug 1997 → …

Cand.mag. i idræt og fransk, Rysensteen Gymnasium

1 Aug 199630 Jul 1997

Idrætskonsulent, DGI

1 Aug 19931 Sept 1994

Cand.mag. i idræt og fransk, Amtsgymnasiet i Roskilde

1 Aug 198930 Jul 1996

Keywords

 • diet
 • growing up
 • movement
 • psychiatry
 • health education
 • motor skills
 • ADHD
 • training
 • promoting health
 • play
 • education, professions and jobs
 • intellectually disabled
 • psychomotor skills
 • didactics
 • social psychiatry