Charlotte Øhrstrøm
20102022

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research and development areas

Sprogudvikling og dansk som andetsprog i fokus

I både undervisnings- og forskningsregi er sprogudvikling og dansk som andetsprog omdrejningspunktet for mit arbejde. Som underviser og konsulent i Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole støtter jeg pædagoger og lærere fra dagsinstitutioner, fritidsordninger, grundskole, gymnasie, VUC og sprogcentre i at arbejde med sprog.

Jeg har en ph.d.-grad i dansk som andetsprog fra Københavns Universitet, som var et offentligt erhvervsph.d.-projekt i samarbejde med professionshøjskolen UCC. I projektet arbejdede jeg med lytteforståelse og dansk som andetsprog for voksne. I dag bruger jeg mine forskningskompetencer i forskellige professionshøjskolesammenhænge fx i projekt Early Literacy i Pædagoguddannelsen og i praksis. 

 

Eksempler på arbejdsopgaver

Sprogudvikling i alle fag: Kompetenceudvikling i Varde Kommune (forår 2020)

Sprogudviklende undervisning: Kursus for børnehaveklasseledere i Herlev Kommune (forår 2020)

Sprogindsats for pædagoger i SFO og klub: Kompetenceudvikling på Tingbjerg Skole (forår 2020)

Sprogpædagogisk grundforløb for dagsinstitutioner og fritidsordninger: Kompetenceudvikling i Københavns Kommune (forår 2019-efterår 2019)

Sproglig udvikling for tosprogede elever i gymnasiet: Kursus for gymansielærere og læsevejledere i Roskilde (efterår 2019)

Lytteforståelse i dansk som andetsprogsundervisningen for voksne: pædagogisk dag for sprogcenterlærere på Furesø Sprogcenter (November 2019)

Det sproglige aspekt i alle fag: Oplæg på AVU, Københavns VUC (august 2019) 

Education/Academic qualification

Ph.d., University of Copenhagen

Feb 2012Feb 2016

Award Date: 23 Feb 2016

Cand.mag. , University of Copenhagen

Award Date: 1 Jan 2010

Positions

Postdoc, University of Copenhagen

Sept 2016Dec 2017

Ekstern lektor, University of Copenhagen

Jan 2016Aug 2016

Erhvervsph.d., UCC & Københavns Universitet, University of Copenhagen

Feb 2012Dec 2015

Videnskabelig Assistent, University of Copenhagen

Feb 2010Jan 2012

Keywords

 • interview
 • language development
 • research
 • Danish as a second language
 • learning
 • qualitative method
 • field work
 • analysis
 • languages
 • method
 • language development