No photo of Charlotte Bonde

Charlotte Bonde

cand. mag og journalist

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er lektor ved pædagoguddannelsen i Roskilde, hvor jeg gennem min ansættelse har stor og bred erfaring inden for pædagoguddannelsens fagområder og den pædagogiske professions opgavevaretagelse. Jeg er særligt interesseret i socialpolitik og velfærdsstatsudvikling; sociallovgivning; marginalisering; mennesker med sociale problemer; udsatte børn og familier; tidlig opsporing samt tværprofessionelt samarbejde og innovation. Desuden interesserer jeg mig for videnskabsteori, samfundsvidenskabelige metoder, problemorienteret projektarbejde og kommunikation og formidling. Jeg er valgt som arbejdsmiljørepræsentant i Campus Roskilde. Tidligere har jeg været underviser på socialrådgiveruddannelsen, hvor jeg har undervist i samfundsvidenskab. Jeg har desuden været ansat som kommunikationsmedarbejder i UCSJ´s kommunikationsafdeling, hvor jeg har arbejdet med intern og ekstern kommunikation.


Competences

Language: English
Level: Experienced
Language: German
Level: Experienced

Work areas

Primære arbejdsområder:

Mine primære undervisningsområder er på E-læringshold i modulerne inden for kompetenceområde 2 "Profession og samfund" - modulerne "Samfundet i pædagogisk arbejde" og "Pædagogen som myndighedsperson". Desuden underviser jeg på praktikkens studiedage og løser opgaver i forbindelse med de studerendes praktikker. Jeg vejleder de studerende i problemorienteret projektarbejde og andre opgavegenrer fra grundfaglighedens prøver til bachelorprojektet.Øvrige arbejdsområder:
Jeg er arbejdsmiljørepræsentant for medarbejderne i Campus Roskilde

Education/Academic qualification

cand.mag. , Aalborg University

Fagjournalist, Danish School of Media and Journalism

Keywords

  • neglect
  • philosophy of science
  • children in care
  • communication