Charlotte Troelsen

Charlotte Troelsen

Lektor, Master & Cand mag., Master i Vejledning, Master i Humanistisk organisationsudvikling

20102023

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er lektor i EVU ved ungdoms- og erhvervspædagogik og vejledning. Jeg er særligt tilknyttet Diplomuddannelsen for uddannelses, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK). Desuden er jeg medlem af det nordiske voksen lærings samarbejde NVLs ekspertgruppe for validering.

Inden for vejledningsfeltet er jeg meget optaget af, hvordan vejledning kan bidrage til, at skabe gode læring og trivselsbetingelser for mennesker i sårbare positioner. jeg er desuden optaget af voksenlæring, vejledning af voksne samt social retfærdighed i forhold til adgangsveje til uddannelser. I kraft af mit mangeårige arbejde som studievejleder og IKV/RKV optagelsesvejleder til pædagoguddannelsen, er jeg optaget af at forstå kompetencevurdering som andet og mere en formelle kvalifikationer. Praksislæring og professionsforksning er ligeledes vigtige referencerammer. 

 

Jeg har tidligere været lektor på pædagoguddannelsen i VIA, Viborg, hvor jeg var central studievejleder samt tilknyttet specialiseringen Social og specialpædagogik.

På pædagoguddannelsen har jeg primært beskæftiget mig med de samfundsfaglige og socialfaglige elementer inden for det pædagogiske område, men har ligeledes undervist en del i sociologi, kommunikation og psykologi.

Som lektor underviser jeg pt primært i EVU på PD. i praktikvejledning og på Diplomuddannelsen i Uddannelses- og erhvervsvejledning mv.

Sidestillet med undervisningsopgaverne er jeg Central studie- og karrierevejleder på pædagoguddannelsen, Viborg. Vejledningsfeltet fylder en del i mit professionelle virke både som underviser, supervisior, oplægsholder mv., men også inden for forskning og udviklingsopgaver.

I 2012 har jeg projektleder i forhold til at udvikle en vejledningsstrategi i VIA, PSH. Denne er i dag et udfærdiget som et fælles produkt: Retning og Rammer for vejledning i PSH, og et rammepapir med tilslutning fra ledelse og vejledere i hele den pædagogisk socialfaglige højskole.

I VIA er jeg deltager i en række udvalg omhandlende vejledning herunder: Kvalitetsudvalg (pædagoguddannelsen, Viborg) Arbejdsfællesskabet for studievejledning og valg(Pædagoguddannelsen, PSH), Optagelsesudvalg (pædagoguddannelsen, PSH), IKV-nævn (pædagoguddannelsen, PSH) Studievejledernetværket (PSH), Samarbejdsudvalg for studieadministration og studievejledning (VIA). 

Vejledning har også været et bærende element i mine FOU aktiviteter, senest i FOU-projektet IKV-Pro. Men jeg har ligeledes været involveret i et større delprojekt i forbindelsen med Inklusionsprojektet, hvor jeg undersøgte de inkluderende og ekskluderende mekanismer der findes for studerende, det første år på studiet. For nuværende er jeg involveret i FOU programmet: Vejledning og mentoring. Hvor jeg fokuser i, hvordan vejledning i praksis, under uddannelsen, kan kvalificere en tilknytning i professionen på sigt.  

Fælles for de FOU aktiviteter jeg foretager mig er, at jeg altid sigter imod at lave vidensflow til egen praksis. Derfor vil man også kunne iagttaget at optagelsesproceduren for IKV på pædagoguddannelsen er ændret, pga. af de erkendelse vi kom frem til i forbindelse med IKV-Pro.  

 Undervisningsoplysninger:

Lektor i EVU for faget Uddannelses, erhverv og karrierevejledning. (DUEK)

Lektor i faget Individ, institution og samfund. Jeg har primær tilknytning til pædagoguddannelsen, hvor mit undervisningsfelt primært er inden for det samfunds- og socialfaglige, men har også en del undervisning i kommunikation og psykolog. Desuden under underviser jeg i EVU, på vejlederuddannelserne, særligt praktikvejlederuddannelsen

 

Competences

Linguistic competences:
Language: Danish
Level: Native speaker
Language: English
Level: Negotiation level

Organisational unit competences:
Project management: Several years of experience
Networking: Professional
Fundraising: Some experience
Administration: Professional
Management: Several years of experience

Research and development areas

2023-: Medlem af NVL ekspertnetværk for validering.

2023- : Videnmedarbejder i program for professionsdidaktik

2017-2019: FOU program: Vejledning og Mentoring, VIA.

2017- : VINCE Project. EU.

2012-2016: IKV-Pro er et samarbejde mellem VIA, RUC, NVR, UC Lillebælt & UCN. Sigtet var her at undersøge IKV-studerendes muligheden for inkludrende praksis på professionsuddannelserne.

2009-2012: FOU projekt delprojekt under INKLUSIONSPROJEKTET. Hvor sigtet var en undersøgelse af hvilke inkluderende og ekskluderende mekanismer, der finder sted i pædagoguddannelsens første studieår.

Teaching

Primary work areas:

IKV- Pro har jeg sammen med min kollega, Anne Elsebeth Jakobsen, undersøgt hvordan kulturelle diskurser har skelsættende betydning for udfaldet i IKV-optagelsesprocedurer. konsekvensen er, at der sker en reproduktion af et givent normsæt og en given kultur, og en undladelse af andre. I vores FOU projekt undersøgte vi dette forhold, vi afprøvede andre metoder, og endte ud med at få verificeret at vi med afsæt i narrative tilgange, herunder brug af billeder kunne imødekomme et mere kulturelt mangfoldigt ansøgerfelt.  

På baggrund af dette IKV projekt, er IKV-optagelsesprocedurer for pædagoguddannelsen i VIA ændret, således at vi anvender en narrativ tilngang, med afsæt i ansøgeres egen fortælling understøtte med billedemateriale.  

 

Education/Academic qualification

Humanistisk organisations udvikling, Master uddannelse, Aarhus University

1 Sept 202025 Aug 2022

Award Date: 25 Aug 2022

Vejledning, Master , The Danish University of Education

… → 1 Jan 2013

Associate professor qualification, VIA University College

… → 1 Jul 2011

social science and psychology, Master degree, Aalborg University

Guidance, Master degree , The Danish University of Education

Positions

Lektor - VIA

1 Mar 2008 → …

Konsulent - IKU

1 Jan 200828 Feb 2008

Underviser & studievejleder, SOSU Nord

1 Jan 200131 Dec 2007

Lærer - folkeskole, Sortebakkeskolen

1 Aug 199831 Dec 2000

Keywords

  • social science courses
  • education
  • professional didactics
  • management, organizational development and innovation
  • counseling
  • education, professions and jobs
  • education
  • developmental psychology