Christina Klitbjerg-Nielsen

Christina Klitbjerg-Nielsen

Lektor i socialt arbejde, professions bachelor i socialt arbejde, Cand.soc

20132023

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research and development areas

Stor interesse og viden indenfor børne og ungeområdet.

2017-2019: Deltagelse i et eksternt forskningsprojekt finanseret af Trygfonden- Projekt Fokus på underretninger.Projektet er et samarbejde med flere kommuner og Aarhus Universitet, børneforskningscenter. Jeg har  arbejdet med al forarbejdet til et internationalt litteraturstudie sammen med en Camilla Gjedde Armstrong, som førte til et scoping review af Armstrong, C.G. og Villumsen, A.M.(2022): The context‐bound phenomenon of decision‐making on referrals: a scoping review. 

I projektet har  jeg endvidere udarbejdet analyser på baggrund af interviews med praksis og været med til at udarbejde en  forskningsrapport, der har været anvendt i projektet, hvor der blev afholdt en workshop sammen med kommunerne til kvalificering af deres modtagelse af underretninger.

2017:Planlægning og afholdelse af workshop for de 5 kommuner, der deltog i vores undersøgelse af deres vurderinger af underretninger til kvalificering af praksis håndteringer af underretninger

2017: 9 dages studietur til USA i samarbejde med Børneforskningscenter, Aarhus Universitet for at forstå håndtering af vuderinger af underretninger med hjælp til risikovurderingsredskaber

2018: Deltagelse og afholdelse af workshop til ESWRA konference i Edinburgh med følgende paper "can statistical data qualify assesment of children in risk?" - Edinburgh, Storbritannien
Varighed: 18 apr. 2018 → 20 apr. 2018

2017-2018: I forbindelse med projektet "Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?" har jeg transskriperet mange af interviewsene med familierne til bogens kapitler og samtidig været med til at skrive et kapitel i bogen "Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?"(se publikation) 

Education/Academic qualification

Cand.soc, Aalborg University

Award Date: 30 Oct 2010

Professionsbachelor i socialt arbejde, socialrådgiver, Den Sociale Højskole , Aarhus

Award Date: 1 Jun 2006

Positions

adjunkt på VIA socialrådgiveruddannelse VIA

1 Aug 201431 Aug 2018

adjunktvikar UCL socialrådgiveruddannelse

1 Jan 201431 Jul 2014

barsel

1 Feb 20131 Jan 2014

adjunkt vikar UCL socialrådgiveruddannelse

1 Aug 20111 Feb 2013

familierådgiver indenfor børn og unge med nedsat funktionsevne, Skanderborg Kommune

1 Jan 20111 Aug 2011

Børns vilkår udviklingsprojekt i bisidderprojekt.

1 Jan 20111 Aug 2013

kavaleriet som ekstern konsulent til at udarbejde børnefaglige undersøgelser

1 Jan 20101 Dec 2010

Familieforvaltning, Syddjurs Kommune

1 Aug 20081 Jun 2009

Them kommune familie forvaltning

1 Jun 200631 Dec 2006

Familieforvaltning myndighed, Hedensted Kommune

1 Jun 200631 Jul 2007

omsorgsmedhjælper på døgninstituion Skovbo for børn med autisme og andre gennemgribende forstyrrelser

1 Feb 20051 Feb 2006

Iona House Townsville som socialrådgiverstuderende på en krisdøgninstitution for unge pige og kvinder med problematikker som hjemløshed, vold og omsorgssvigt af forskellig karakter

1 Jul 20041 Jan 2005

Keywords

  • social work and social conditions