No photo of Conny Geisler Rosenkilde

Conny Geisler Rosenkilde

cand mag filosofi og kommunikation, Lektor

20082021

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Work areas

Adjunktvejleder:

 

Adjunktvejleder ved adjunktforløb og på den skriftlige lektoranmodning på Ergoterapeutuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro for alle adjunkter ansat fra 2013.

 

Adjunktvejleder for adjunkter, der ikke har bestået første anmodning (Animationsuddannelsen, Socialrådgiveruddannelsen og Bygningskonstruktøruddannelsen) fra 2022

 

Medlem af Referencegruppe for VIAs Uddannelsesakademi fra 2023

 

Medlem af VIAs Lektorkvalificeringsudvalg indtil 2023

 

Medlem af lektorbedømmerkorpset fra 2023 – 2027

 

 

Kvalitetsarbejde:

 

Proceskonsulent: Facilitering af selvevalueringsworkshops og peer-review-arrangementer på uddannelser i VIA (Psykomotorikuddannelsen, Bygningskonstruktøruddannelsen, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus, Viborg, Silkeborg og Horsens, Bioanalytikeruddannelsen, Animationsuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen)

 

Deltager i ekstern evaluering af Ergoterapeutuddannelsen, november 2023

 

Deltager i vurderingspaneler til vurdering af kvalitetsrapporter 2020 (Diverse diplomuddannelser)

 

Deltager i vurderingspaneler til vurdering af kvalitetsrapporter 2018 (Bygningskonstruktør, Kort og Landmåler, Animationsuddannelsen, Markedsføringsøkonom, Design og Business, Value Chain Management)

 

Kvalitetsmedarbejder på Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, medlem af kvalitetsteamet, udvikling af interne evalueringsskemaer, udvikling af kvalitetsagentordningen

Udvikling af procedurebeskrivelser for undervisningsevaluering, videnomsætning, frafaldsanalyse, aftagerinddragelse, dimittendinddragelse

 

 

Undervisning på Ergoterapeutuddannelsen:

 

Videnskabsteori, videnskabelige metoder, entreprenørskab og innovation, etik, kommunikation, formidling, opgaveskrivning: Undervisning, vejledning, feedback og eksamensforudsætninger på semestrene 1., 2., 3., 4., 6. og 7. semester

 

Vejledning og eksamination på 1., 6. semester og BA-projekter på 7. semester

 

SPS-vejleder for studerende med diverse udfordringer

 

Undervisning på Artesis, Antwerpen, Belgien:

 

Institute of Occupational Therapy: Philosophy of science, epistemology, qualitative empirical methods, a critical approach to the concept of evidence (2013 – 2020)

 

Institute of Applied Psychology: Preconceptions, Objectivity and Data (2017 – 2020)

 

Interprofessional module: A Changing Society (Occupational Therapy and Social Work, Holstebro and Antwerp) (2017 – 2023)

 

Interprofessional module: COIL (Occupational Therapy and Social Work, Holstebro and Antwerp) (2022 – 2023)

Research and development areas

Medlem af udviklingsgruppe for entreprenørskab og innovation (Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus) 2022 – 2023)

 

Deltagelse i udvikling af 'Strategiforslag til entreprenøriel didaktik og digital teknologiforståelse for bæredygtig udvikling' (2022)

 

I Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis:

Deltagelse i videnskabsteoretisk laboratorium med et formål at reflektere over videnskabsteori i professionsregi, herunder udarbejdelse af casemateriale og bidrag til et empirisk studie knyttet til laboratoriets form og virke (2021)

 

I Forsknings- og udviklingscenter for Innovation og Entreprenørskab:

Deltagelse i pilotforløbet ”Innovation og entreprenørskab i uddannelserne” (2019) 

 

I Program for Forskning og Innovation i Uddannelse:

Visuel læring - udvikling af didaktiske tiltag i undervisningen og i praksisarbejde (2015)

Education/Academic qualification

Entreprenørskabsuddannelse og -facilitering, Masterclass, Aarhus University

Award Date: 20 Dec 2018

Cand mag filosofi kommunikation, Aarhus University

Award Date: 13 Aug 1997

Positions

Underviser, CVU Vita