Dorrit Sørensen
20072023

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Faglig projektledelse af forsknings – og udviklingsprojekter. Herunder bl.a redaktør for antologi ” Ny uddannelsespraksis” og forfatter til artikler i bl.a. Gjallerhorn september 2015, NJ VET og Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2019 . Oplægsholder ved diverse konferencer og deltager med paper ved forskningskonferencer.

Ledelse og organisationsudvikling inden for det erhvervsrettede uddannelsesområde. Ledelsesarbejde på et strategisk niveau. Understøttelse af strategisk arbejde, f.eks. styregruppemedlem for EUD – reformen på TEC. Udvikling af strategiske løsninger med henblik på kvalitet i kerneydelsen. Udarbejdelse af udviklings, kvalitets – og pædagogiske strategier og understøttende processer og metode. Udvikling og gennemførelse af et strategisk kompetenceudviklingsprogram.

Projektledelse på diverse forsknings - og udviklingsprojekter. Projekt – og programledelse af store komplekse forandringsinitiativer. Kompleks projekt-og økonomistyring og projektadministration. Procesforståelse og procesforbedring herunder også driftsforståelse og driftsforbedring.

Bestyrelsesarbejde ved Fodterapeutskolens bestyrelse, repræsentant fra NCE. Fokus: Forståelse for erhvervsuddannelsessystemet generelt, kvalitet i lærerarbejdet og pædagogisk- og faglig udvikling

Uddannelsesudvikling indenfor det ungdomspædagogiske og professionsfaglige område med fokus på lærerarbejde, ledelsesudvikling, kompetenceudvikling, reformimplementering, evaluering og kvalitet, vejledning, pædagogik og didaktik. Udvikling af indhold og form på både hoved – og grundforløb på erhvervsuddannelserne.

Tæt samarbejde med uddannelseschefer og mellemledere om løsning på forskellige udfordringer knyttet til lærerarbejdet og forandringsinitiativer knyttet til kerneydelsen.

 

Undervisning og vejledning på pædagogisk diplomniveau for erhvervs – og gymnasielærere og ledere og på professionsniveau på læreruddannelsen i fagene pædagogik og læring ( lærerens grundfaglighed PL)

 

Deltagelse i internationale aktiviteter og konferencer med udvikling, artikler og oplæg samt deltagelse i netværk – f.eks. EU VETNET for VET-leadership, EAPRIL og ECER

Oplæg/foredragsholder på konferencer og seminarer.

Udvikling af flere forandrings- og innovationsaktiviteter, der er i drift, f.eks. kan nævnes Uddannelseslaboratoriet (Region H) Pioneruddannelses (UVM) innovationsuddannelsen (NCE) og ambassadøruddannelsen (F&U Metropol).

 

 

Competences

Linguistic competences:
Language: English
Level: Experienced

Organisational unit competences:
Project management: Professional
Networking: Several years of experience
Fundraising: Several years of experience
Administration: Several years of experience
Management: Some experience

Research and development areas

Min aktuelle forskning omhandler udvikling af uddannelses- og undervisningspraksis gennem uddannelseseksperimenter herunder særlig fokus på eksperiment – og praksisbaserede læringsformer. Mit interessefelt er pædagogik, didaktik og ledelse, mere specifikt innovation og entreprenørskab, samt den mere organisatoriske sammenhæng uddannelse indgår i - herunder forandringer, kompetenceudvikling og lærerarbejde.

 

Education/Academic qualification

Ph.d. studerende , Roskilde University

20182022

Master I projekt, proces og forandringsledelse, Roskilde University

… → 2011

Cand pæd. Generel pædagogik, Aarhus University

… → 2010

Associate professor qualification, DEL / NCE

… → 2010

Uddannelsesvejleder, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

… → 2002

Diploma degree in pedagogy, Danmark Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

… → 2001

Basic education in pedagogy, Frederiksbergseminarium

… → 1993

Positions

Lektor, Metropol EVU

2015 → …

Censor i det fælles censorkorps i pædagogik mv., Aarhus University

2014 → …

Projektchef Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, Metropol EVU

20122015

Pædagogisk konsulent /Lektor, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

20052011

Udviklingskonsulent, TEC - Teknisk Erhvrevsskole Center

20032005

Pædagogisk udviklingskonsulent, Landtransportskolen

20012003

Vejleder, reformkonsulent og underviser, Landtransportskolen

19972001

Projektleder og underviser, Havneskolen

19941997

Underviser, Landtransportskolen

19931994

Keywords

 • learning, educational science and teaching
 • skill development
 • innovation and entrepreneurship
 • learning
 • systematic social observation
 • contracting
 • implementation
 • organization development
 • management, organizational development and innovation
 • quality assurance
 • project management
 • didactics
 • action learning