Personal profile

Competences

Language: Danish
Level: Native speaker
Language: English
Level: Negotiation level
Language: French
Level: Negotiation level

Research and development areas

Forsknings- og udviklingsarbejder

2018 -  Konsulent i projekt ”E-læring i alle Landets Skoler” v/Niels Ejbye-Ernst

 2015-2017 Programmedarbejder i Videncenter for Undervisning og Læring, Program for Outdoordidaktik, VIA UC

2013-2017 Konsulent i ”Projekt Udvikling af Udeskole”, UVM

2011- 2013 Programmedarbejder i Videncenter for Sprog, Læsning og Læring, Program for Genrepædagogik, VIA UC

Work areas

Danskfaget i grundskolen og i læreruddannelsen

Udeskole og litteraturpædagogik

 

Education/Academic qualification

Lektorkvalificering i dansk, Uddannelser

Award Date: 2 Jun 2003

Pædagogikum i dansk, Holstebro Gymnasium

Award Date: 3 Feb 2003

Litteraturvidenskab, Dansk, mag. art. i litteraturvidenskab, University of Southern Denmark

Award Date: 1 Jan 2000