Dorthe Ansine Christensen

Dorthe Ansine Christensen

MA (ed.) Educational Anthropology

20132023

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Jeg er uddannet lærer og cand. pæd. i pædagogisk antropologi og underviser lærerstuderende i forskellige moduler med tilknytning til Lærerens Grundfaglighed. 

Jeg arbejder desuden med praktik både som praktikkoordinator og praktikvejleder på Læreruddannelsen i Aarhus, med efter-videreuddannelse af praktikvejledere til folkeskolen samt som VIAs repræsentant i den nationale faggruppe for praktik.

I 2018-19 er jeg tilknyttet forskningsprogrammet VIA Læring og Undervisning, hvor jeg undersøger udeskole fra et elevperspektiv. Jeg er desuden engageret i et forsøgsprojekt, som retter sig mod udvikling af ny kompetencemålsprøve i Pædagogik og Lærerfaglighed.

Mine forsknings- og udviklingsaktiviteter har tidligere været rettet mod at undersøge studerendes selvinitierede studieaktiviteter samt at fremme entreprenørskab i læreruddannelsen.

Både i min undervisning og i mine forsknings- og udviklingsaktiviteter er jeg optaget af at udvikle og facilitere samskabelsesprojekter mellem de studerende på læreruddannelsen og professionelle fra skolerne. 


Undervisningsoplysninger:

Undervisning på grunduddannelsen

LG (Lærerens grundfaglighed):

Undervisning i Pædagogik og Lærerfaglighed på nye moduler, jf. forsøgsordning som tillæg til studieordningen på Læreruddannelsen i Aarhus.

Bachelorvejledning - herunder "Det entreprenørielle bachelorprojekt"

Praktikundervisning og praktikvejledning. 

Undervisning i EVU: 

Diplommodul "Praktikvejleder til læreruddannelsen". 

 

Competences

Linguistic competences:
Language: Danish
Level: Native speaker
Language: English
Level: Experienced

Organisational unit competences:
Project management: Some experience

Research and development areas

Innovation og entreprenørskab

Praktik som uddannelseselement i læreruddannelsen

Udeskole-didaktik

Kompetencemålsprøver i læreruddannelsen

Work areas

Primære arbejdsområder:

Undervisning af lærerstuderende. 

Undervisning af professionelle lærere på kurser og efteruddannelsesforløb vedr. praktik i læreruddannelsen.

Vejledning. 

Udvikling og koordinering af praktik.Øvrige arbejdsområder:

Repræsentant for VIA i den nationale faggruppe for praktik (2019/20). 

Medlem af Praktiklederforeningen. Et fagligt netværk for praktikkoordinatorer og praktikledere ved læreruddannelserne i DK. 

Videnmedarbejder i VIA Læring og Undervisning; "Outdoorpædagogiske problemstillinger".

 

Education/Academic qualification

Ma.Ed. Educational Athropology, Aarhus University

Award Date: 1 Jan 2009

Danish, English, Biology, Domestic Science, Teacher, Århus Dag- og aftenseminarium

Award Date: 1 Jun 2002

Positions

Lærer, Skæring Skole

Aug 2002Aug 2012

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth
  • education, professions and jobs