Dorthe Ansine Christensen

Dorthe Ansine Christensen

MA (ed.) Educational Anthropology

20132020

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er uddannet lærer og cand. pæd. i pædagogisk antropologi og underviser lærerstuderende i forskellige moduler med tilknytning til Lærerens Grundfaglighed. 

Jeg arbejder desuden med praktik både som praktikkoordinator og praktikvejleder på Læreruddannelsen i Aarhus, med efter-videreuddannelse af praktikvejledere til folkeskolen samt som VIAs repræsentant i den nationale faggruppe for praktik.

I 2018-19 er jeg tilknyttet forskningsprogrammet VIA Læring og Undervisning, hvor jeg undersøger udeskole fra et elevperspektiv. Jeg er desuden engageret i et forsøgsprojekt, som retter sig mod udvikling af ny kompetencemålsprøve i Pædagogik og Lærerfaglighed.

Mine forsknings- og udviklingsaktiviteter har tidligere været rettet mod at undersøge studerendes selvinitierede studieaktiviteter samt at fremme entreprenørskab i læreruddannelsen.

Både i min undervisning og i mine forsknings- og udviklingsaktiviteter er jeg optaget af at udvikle og facilitere samskabelsesprojekter mellem de studerende på læreruddannelsen og professionelle fra skolerne. 


Undervisningsoplysninger:

Undervisning på grunduddannelsen

LG (Lærerens grundfaglighed):

Undervisning i Pædagogik og Lærerfaglighed på nye moduler, jf. forsøgsordning som tillæg til studieordningen på Læreruddannelsen i Aarhus.

Bachelorvejledning - herunder "Det entreprenørielle bachelorprojekt"

Praktikundervisning og praktikvejledning. 

Undervisning i EVU: 

Diplommodul "Praktikvejleder til læreruddannelsen". 

 

Competences

Linguistic competences:
Language: Danish
Level: Native speaker
Language: English
Level: Experienced

Organisational unit competences:
Project management: Some experience

Research and development areas

Innovation og entreprenørskab

Praktik som uddannelseselement i læreruddannelsen

Udeskole-didaktik

Kompetencemålsprøver i læreruddannelsen

Work areas

Primære arbejdsområder:

Undervisning af lærerstuderende. 

Undervisning af professionelle lærere på kurser og efteruddannelsesforløb vedr. praktik i læreruddannelsen.

Vejledning. 

Udvikling og koordinering af praktik.Øvrige arbejdsområder:

Repræsentant for VIA i den nationale faggruppe for praktik (2019/20). 

Medlem af Praktiklederforeningen. Et fagligt netværk for praktikkoordinatorer og praktikledere ved læreruddannelserne i DK. 

Videnmedarbejder i VIA Læring og Undervisning; "Outdoorpædagogiske problemstillinger".

 

Education/Academic qualification

Ma.Ed. Educational Athropology, Aarhus University

Award Date: 1 Jan 2009

Danish, English, Biology, Domestic Science, Teacher, Århus Dag- og aftenseminarium

Award Date: 1 Jun 2002

Positions

Lærer, Skæring Skole

Aug 2002Aug 2012

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions
  • children and youth
  • education, professions and jobs