Edda Merete Luth
  • Hedeager 2, Campus Aarhus N

    8200 Aarhus N

    Denmark

20102022

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet i 1991 og har siden arbejdet inden for den kommunale  beskæftigelsesindsats - først som socialrådgiver på forskellige områder, dernæst som fuldmægtig i 6 år, og i perioden 2007 - 2016 som afdelingsleder i jobcenter. Fra efteråret 2016 har jeg arbejdet med undervisning på socialrådgiveruddannelsen, erhvervsakademi og COK, samt som vejleder og eksaminator på administrationsbacheloruddannelsen. I marts 2017 blev jeg ansat som adjunkt på VIA EVU som koordinator for akademi- og diplomuddannelserne i beskæftigelse.  Sideløbende med mit arbejde har jeg videreuddannet mig, først og fremmest i form af en kandidatgrad i socialt arbejde, som jeg afsluttede med speciale om ledelse af socialt arbejde. Derudover har jeg forskellige former for ledelsesmæssig efteruddannelse og i november 2020 blev jeg godkendt som lektor på professionshøjskolen VIA. Jeg arbejder med at lave anvendelsesorienteret undervisning og organisationsudvikling, forskning og udvikling forankret i beskæftigelsesindsatsen, og med et bredt og tæt forgrenet samarbejde med:

  • Socialområdet med fokus på ungeindsats
  • Vejledningsområdet medfokus praktikvejledning og karrierevejledning af voksne
  • Sundhedsområdet med særligt fokus på borgerinddragelse og tværprofessionelt samarbejde.

Nøgleord:

Beskæftigelsesindsats, beskæftigelsespolitik, beskæftigelsesjura, inklusion, medarbejderkompetencer, borgerinddragelse, vejledning, praktikvejledning, karrierevejledning, borgersamtaler, tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde, deltagelsesmuligheder, handlemuligheder, helhedsorientering, virksomhedssamarbejde, borgerens perspektiv, professionsfaglighed, beskæftigelsesfaglighed, transfer, læring, voksendidaktik, udsathed.

Research and development areas

Beskæftigelsesindsats, beskæftigelsespolitik, beskæftigelseslovgivning, medarabejderkompetencer, borgerinddragelse, tværprofessionelt samarbejde, vejledning, praktikvejledning, kommunikation, tværprofessionelt og tværfagligt samarbejde, virksomhedssamarbejde, førtidspensions- og fleksjobreformen, fleksjobmarkedet, virksomhedsrettet samarbejde, ressourceforløb, koordinerende sagsbehandler, sygedagpengeindsats, fastholdelsesindsats, jobafklaringsforløb, integrationsindsats, frontlinjemedarbejdere, ungeindsats, udsatte unge, samskabelse, inklusionskompetencer.

 

Education/Academic qualification

Cand. soc., Kandidatgrad, "Hvad leder vi efter?", Aalborg University

Positions

Beskikket censor - Bachelorprojekter på socialrådgiveruddannelsen

1 Aug 2022 → …

Beskikket censor - Diplomuddannelsen i beskæftigelse

1 Apr 2020 → …

Beskikket censor - socialt arbejde på beskæftigelsesområdet

1 Sept 2018 → …

Underviser, Center for Offentlig Kompetenceudvikling

20162017

Underviser, Erhvervsakademiet Dania

20162017

Vejleder og eksaminator på bachelorprojekter, UCL University College

20162017

Afdelingsleder, Jobcenter Skanderborg

20122016

Timelærer, Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus

2012 → …

Socialrådgiver, fuldmægtig, afdelingsleder, Aarhus Kommune

19932012