Erik Postelmans
20092009

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Jeg er cand.jur og underviser i arbejdsret og forvaltningsret på Institut for Ledelse og Forvaltning.

Mine interesser ligger inden for den ramme, som styrer de offentlig ansattes ansættelsesforhold og især tavshedspligten over for ytringsfriheden. I forhold til borgerne interesserer jeg mig især for beskyttelsen af personhenførbare oplysninger. Det er mig især meget magtpåliggende at de studerende – som fremtidige embedsmænd, kan forstå og forklare begreber som ”borgernes retssikkerhed” og ”god adfærd i det offentlige”.

Da jeg desuden er uddannet folkeskolelærer har undervisning min store bevågenhed og jeg anser det derfor for særdeles vigtigt, at en underviser på en professionshøjskole underviser i professionen og derfor hele tiden er opmærksom på det mål igennem sin pædagogisk/didaktiske virke.

Jeg har fokus på resultatskabelsen og den gode proces for at nå målet. Arbejder systematisk med fokus på korte og lange effekter af indsatserne. Er vant til at navigere i politiske krydsfelter og med mange interessenter og samarbejdspartnere.

Jeg rådgiver den Nederlandske Ambassade og andre hollandske virksomheder om personalejuridiske og arbejdsretslige spørgsmål.

Jeg er tilknyttet Borgerretshjælpen i Valby som frivillig jurist, hvor jeg har til opgave at rådgive og sagsbehandle borger henvendelser og være mentor og underviser for jura studerende. Forud var jeg desuden tilknyttet Den juridiske rådgivning i Hillerød med samme opgaver og desuden føre sager ved byretten.

I det hele taget er jeg meget optaget af at bruge min juridiske embedseksamen på en praksisnær måde, for dermed at forblive i kontakt med den virklighed mine studerende skal agere i.


Competences

Linguistic competences:
Language: Danish
Level: Native speaker
Language: English
Level: Negotiation level
Language: German
Level: Negotiation level
Language: French
Level: Experienced
Language: Swedish
Level: Experienced
Language: Multiple languages
Level: Native speaker

Organisational unit competences:
Networking: Some experience
Management: Some experience

Education/Academic qualification

Cand.jur, University of Copenhagen

Award Date: 1 May 2009

Læsepædagog, Statens Erhvervspædagogiske læreruddannelse

Award Date: 1 Feb 1996

Folkeskolelærer, Københavns Dag- og Aftenseminarium

Award Date: 1 Jun 1990

Other, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

… → 1 May 1997

Positions

Juridisk konsulent, BUPL

1 Jan 200931 Dec 2012

Underviser, Teknisk Erhvervsskole Center

20012009

Skoleleder Specialundervisning for voksne, AOF Hovedstaden

2000

Underviser, EUC Sjælland

19972000

Underviser, Teknisk Skole Ishøj

19911997

Teknisk Erhvervscenter

BUPL Hovedstaden