Eva Nielsen

Eva Nielsen

Master of Arts in Learning and Innovative Change, Sundhedsfaglig Diplomuddannelse (SD), Registered Nurse (RN)

20112023

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Jeg har siden 2011 været ansat på VIA Sygeplejerskeuddannelsen, Campus Viborg. Jeg er uddannet Sygeplejerske og har arbejdet som Sygeplejerske og klinisk underviser i Neurologisk og Hjertemedicinsk specialer. I 2009 afsluttede jeg en Sygeplejefaglig Diplomuddannelse og i 2011 Dimitterede jeg fra Aalborg Universitet med en Kandidatuddannelse i Læring og forandringsprocesser. 

Privat er jeg gift med Morten og er mor til fire børn i alderen 18- 23 år. 

Competences

Jeg god til at samarbejde og yder gerne en væsentlig arbejdsindsats i et fælles projekt. Jeg kaster mig gerne ud i noget nyt, og er god til at bruge andres hjælp til sparring og kvalificering af de opgaver jeg sætter mig for at udføre.

Jeg engagerer mig gerne i nye arbejdsopgaver, nye teknologier og nye metoder og min vedholdenhed og trang til at eksperimentere hjælper mig til, med en stædig indsats, at kunne sætte mig ind i det nye. Desuden er jeg også villig til at fejle for at lære noget. 

Jeg har mange års erfaring med undervisning og er en kompetent underviser og formidler både til store klasser og få studerende. Jeg er vant til at anvende teknologier til formidling både på klassen og det virtuelle rum. Desuden er jeg en tålmodig og opmærksom underviser, der er har fokus på at de studerende selv skal gå vejen for at lære noget og jeg er optaget af hvordan teknologier som f.eks.  læringsplatforme og digitale ressourcer kan fremme og/eller hæmme de studerendes aktive indsats i studiet og dermed i egen læreproces. 

 

Teaching

Jeg har følgende undervisningsopgaver på sygeplejerskeuddannelsen: 

 • Sygepleje til den hjertesyge patient (danske og internationalt studerende)
 • Sygepleje til patienten med kvalme og/eller opkast
 • Sygepleje til den ernæringstruede patient
 • Patient- borgerinddragelse
 • Patienten med kredsløbsproblemer
 • Den immobile/inaktive patient/borger
 • Undervisning i Simulations-laboratoriet
 • IT-starthjælp for nye sygeplejestuderende
 • IT-pædagogisk undervisning og vejledning
 • Vejledningsopgaver i forbindelse med prøver og opgaver
 • Vejledning til afsluttende Bacheloropgave

 

Research and development areas

Jeg har erfaring fra følgende forsknings- og udviklingsprojekter

 • Kandidatspeciale: Eksperimentering og kreativitet: en udforskning af hvilken rolle eksperimententering har i forhold til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, eksemplificeret ved brug af færdighedslaboratoriets rolle og potentiale i sygeplejerskeuddannelsen. Anvendelse af kvalitativ metode med feltobservationer og interview. 
 • Projekt: Anvendelse af Gamification og Augmented Reality som redskab til at lære foretagsomhed i sygeplejen. Projektet anvendt aktionslæring som metode. Forløb 2013 - 2014. 
 • Projekt: Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse i VIA. Projektet anvendte aktionslæring som metode. Forløb 2012-2017
 • Projekt: Patient- borgerinddragelse - hvad, hvorfor og især hvordan? EVU-projekt med oprettelse af et online-kursusforløb. Forløb 2016-2017

Work areas

Jeg har mine primære arbejdsområder indenfor sygeplejefaglig undervisning på campusbaseret og på NET-baseret sygeplejerskeuddannelse, hvor jeg er optaget af at skabe meningsfuld og engagerende undervisning for de studerende.  Desuden er jeg it-pædagogisk ansvarlig underviser hvilket betyder at jeg er ansvarlig for at introducere studerende og nye kolleger, samt vejlede og bidrage til at undervisere har mulighed for at udvikle kompetencer inden for anvendelse af relevante teknologier og digitale ressourcer i undervisningen. Jeg er desuden ansvarlig for ledelse og drift af sygeplejerskeuddannelsens simulations-laboratorie, på Campus Viborg, således at vi kan tilbyde de studerende et simulationslaboratorie, der er tidssvarende i forhold til det miljø og de teknologier de oplever i den kliniske praksis.

Education/Academic qualification

IKT og læring; Innovative pædagogiske praksisser, Valgmodul, Master, Aalborg University

1 Feb 20176 Jun 2017

Award Date: 6 Jun 2017

IKT og læring; Digital produktion og didaktiske designere, Valgmodul, Master, Aalborg University

15 Jan 20167 Jun 2016

Award Date: 7 Jun 2016

Kandidat i Læring og Forandringsprocesser, Aalborg University

1 Sept 20091 Jun 2011

Positions

Sygeplejerske, Hjertemedicinsk Afsnit, Regionshospitalet Viborg

15 May 19981 Jun 2011

Sygeplejerske, Neurologisk afsnit, Bispebjerg Hospital

1 Oct 19931 May 1998

Keywords

 • distance learning
 • learning, educational science and teaching
 • research designs, theory and method
 • disease, health science and nursing