Personal profile

Presentation

Praksisnære eksempler, afprøvninger inden for natur, udeliv og friluftsliv, tilsat refleksioner og udvikling af egne ideer og argumenter fra praksis og forskning med og for mennesker.

At koble konkret fysisk praksis og teori; opnå erfaringer; reflektere og udvikle ny teori. At opleve mestring og praksisfællesskaber ved hjælp af indsatser med natur og friluftsliv.

At udfylde potentialer med natur, science, udeliv, friluftsliv, didaktik og dannelse - dagtilbud, folkeskole/grundskole, erhvervesuddannelse, ungdomsuddannelse samt professionsuddannelse som pædagog eller lærer. 

Praktisk med krop, sanser, håndværk, didaktik/naturfagsdidaktik, dannelse/naturdannelse gennem inspiration og projekter.

Projektdesign, indsatser, aktionslæring, kapacitetsopbygning og evaluering.

Mennsker i udsatte positioner, uddannelsesfremmede, dagtilbud og grundskole, overgange, pædagogisk assistentudddannelse, pædagoguddannelse og læreruddannelse.

Natur, udeliv, science og naturfag fra studie til praksis som nye professionelle.

Mine kompetencer bygger på flere års forudgående arbejde som naturcenterleder med intern kompetenceopbygning og projektdesign med statslige og kommunale partnere inden for undervisning og naturvejledning og sociale indsatser, bl.a. med validerede undersøgelsesmetoder, evalueringer og aktionslæring, samt bidrag til den nationale friluftspolitik.

Research and development areas

Natur, udeliv, naturdannelse, naturfagsdidaktik og professionsdidaktik.

Competences

Kompetencer inden for natur, udeliv, friluftsliv, naturfag og naturdannelse:

- inspiration inden til konkrete og refleksive aktiviteter

- kompetenceopbygning i personalegrupper

- arbejde med praksisfællesskaber

- projektudvikling med og for mange målgrupper

 

Education/Academic qualification

Diplom i Ledelse, Innovativ evaluering, forandringsledelse, ledelse og medarbejdere, lederskab og kommunikation, Opbygning af evalueringskapacitet. Læring og praksisfællesskaber. At lede læreprocesser. Kommunikation der fremmer refleksion

Award Date: 20 Jun 2020

Msc Biology, Biologi og naturfagsdidaktik, feltarbejde, eksperimenterende processer, Teacher's persepctives on biological field research (unformal settings), Aarhus University

Award Date: 20 Aug 2014

Naturvejlederuddannelsen. Skovskolen, KU-Science, Formidling og udvikling med borgere i udsatte positioner, børn og unge (dagtilbud og skole) samt voksne.

Award Date: 20 Nov 2009

PD Naturfagsdidaktik, Uformelle læringsrum, eksperimenter, naturfaglig kultur, tværfaglig naturfag, begrebsdannelse

Award Date: 20 Jun 2007

PD Ungdomspædagogik, Social integration, identitetsudvikling, projektarbejde, hyperkomplekst samfund

Award Date: 20 Jun 2003

Folkeskolelærer, Undervisning, didaktik, pædagogik, dansk og biologi, voksenpædagogik, Læreruddannelsen Aarhus C

Award Date: 20 Jun 1999

Adjunktakademiet

NVIVO-kursus

Førstehjælpsinstruktør, Uddannelse, Dansk Røde Kors

Positions

Naturcenterleder i kommunale samarbejder og lokale naturcentre, Naturstyrelsen, Sønderby, Vestjylland

20152020

Beskikkelse som censor, Læreruddannelsen, Natur og kulturformidleruddannelsen

20142021

Adjunkt Pædagoguddannelsen og Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA University College

2014

Adjunkt, EVU, PD-Naturfagsvejleder, University College Sjælland - Campus Roskilde

20132014

Adjunkt biologi og natur/teknologi, Læreruddannelsen UCL

20122014

Adjunkt Biologi og naturvidenskab, Horsens Statsskole

20122013

Projektansat, Pædagogisk IT i udstillinger, Naturhistorisk Museum

20112012

Adjunkt, Natur/teknologi, VIA, Læreruddannelsen Aarhus

20092010

Freelance Naturvejleder

20092014

Naturvejleder i Natur og Ungdom, projektansættelse

20072009

Folkeskolelærer

20022007

Efterskolelærer, Natur og friluftsliv

19992002

Keywords

  • research designs, theory and method
  • socially endangered
  • natural science
  • education, professions and jobs
  • disease, health science and nursing
  • socially endangered