Gitte Platz

Gitte Platz

Fysioterapeut, Underviser, Lektor, Cand scient san

20132017

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Jeg har arbejdet med fysioterapifaget i praksis siden 1987, indenfor såvel somatisk hospital, klinik, intensiv rehabilitering og specialafdeling for fysioterapi til børn.

Min tilgang til fysioterapien er en systemisk forståelse af hvordan humanistisk og naturvidenskabelig forståelse spiller sammen i den samfundsmæssige kontekst. Med min brede praksiserfaring er jeg klinisk funderet, men har bl.a. qua uddannelse til sundhedvidenskabelig kandidat erhvervet kompetencer i og bruger flittigt akademiske videnssøgning og bedste evidens. Jeg er desuden stærkt optaget af kommunikationens betydning - herunder den pædagogiske og didaktiske tilgang til såvel patienter og pårørende som studerende og kollegaer.

Min tilgang til livet er præget af positivitet og energi og som børnefysioterapeut bringer jeg den legende tilgang med mig i de fleste af mine aktiviteter, når det giver mening.

Som underviser balancerer jeg mellem min hensigt om at skabe tydelig struktur og mit behov for plads til spontanitet og justering efter dagsform hos de studerende (og eventueller patienter) og mig.

 

Competences

Uddannelser og kursusaktiviteter i stikord:

Uddannelser:                                                                                                          

 • Afsluttet almen studentereksamen 1982
 • Dimitteret som fysioterapeut fra Holstebro fysioterapiskole juni 1987
 • Afsluttet Suppleringsuddannelsen til den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse sommeren 2013
 • Afsluttet Cand. Scient. San. uddannelsen 15.6.2015.
  • Som valgfag har jeg haft ”mundtlig formidling”, ”kvalitativ metode”, ”sundhedsfagligt engelsk” og ” kvalitetsudvikling og patientsikkerhed”.

Efter – og videreuddannelse:               

 • Kinesiologi 1988
 • Idrætskursus 1989
 • Janda 1990
 • TNS-kursus 1990
 • Inkontinenskursus 1991
 • Kurser indenfor Manuel Terapi i 1991, 1993, 1995, 1998 og 1999
 • Kommunikationskursus 1994
 • Kraniosacralterapi 1997
 • Mc Kenzie part A og B i 2000 og 2002
 • Deltagelse i internationale kongresser i børnereumatologi i 2005, 2006 og 2009
 • LMU- kursus i samarbejds- og organisationsarbejde 2005
 • Fysioterapi til børn, 2006
 • Nordiske Kongres om Børn og Smerte 2007
 • Fysioterapi til børn med adfærds- og kontaktforstyrrelser, 2007
 • Fysioterapi til motorisk usikre børn v. Helle Østergaard, 2008
 • Skandinavisk Symposium i Oslo om børn med osteosarkom, 2009
 • Deltagelse i Dansk Børneonkologisk Symposium 2009 og 2011
 • Studiebesøg i Utrecht, UMC, børnehospital 2011
 • Temadage i cancerrehabilitering, 2011
 • Workshop i CIRE-regi, omhandlende forskningstiltag indenfor onkologi, 2011
 • Europæisk symposium om kræftrehabilitering og overlevelse2012
 • Movement ABC børnetest, 2013
 • Sept 2017; deltagelse i og oplægsholder på den tværfaglige konference ”Børn bevæger sig i skolen”, Absalon, Roskilde
 • Sept. 2017; deltagelse i ENPHE kongres på Island
 • Nov 2017; deltagelse i Barn2017.
 • Sept 2018; “Autism as context blindness – absolute thinking in a relative world" (v/ Peter Vermeulen, PhD, Autisme Centraal Gent, Belgien)
 • September 2018: Trunc symposium i København (battle mellem Bobath og Shepard og Carr) – Helen Linfield (England), Mary Lynch (UK) og Karl Shurr (Australien) 
 • Januar og marts 2019: Kursus i Sensorisk profil
 • Marts 2019: deltagelse i børnefysioterapeutisk årsmøde og børnetemadage (2 dage)

Teaching

Jeg har undervisning i Pædiatrisk fysioterapi og neurologi, Anatomi og muskuloskeletal fysioterapi (anatomisk palpation og massage)

Dertil supervisionsopgaver på vores talentspor, hvor studerende underviser peers og får råd, vejledning og feed-back.

På eftervidereuddannelsesområdet har jeg siden 2013 undervist sundhedsplejersker i børns motoriske udvikling, såvel hos raske børn som hos børn med diverse idelser.

Marts 2019 afholdt jeg et ugelangt kursus i Chengdu, Kina i rehabilitering hos børn med neurologiske lidelser med vægt på børn med cerebral parese, autisme og attension deficit hyperactivity disorder ADHD og neurologisk udvikling og -læring. Målgruppen var læger, fysioterapeuter, sygeplejesker og andre der arbejdede med målgruppen. Undervisningen foregik på engelsk, tolket til kinesisk.

Research and development areas

I min adjunktperiode har jeg lavet et kvalitativt projekt om fremmende og hæmmende faktorer for fysisk aktivitet hos børn med kronisk eller langvarig lidelse. Dette blev udført som et kvalitativt studie med interview af børn og forældre og analyseret efter Rocoeurs fortolkningsteori.

På Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse forskede jeg i registerdata fra Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Statistik, hvor associationen mellem at have haft cancer i barndommen og modtagelse af førtidspension som voksen blev undersøgt. 

Som MTV-projekt var emnet screening for Cystisk fibrose i fostertilstanden.

Af udviklingsaktiviteter kan nævnes omlægning af anatomiundervisningen med det formål at gøre undervisningen mere funktionel og relateret til fysioterapeutisk praksis. Undervisningen overgik fra ikke fysioterapeutuddannet timelærer til tre interne undervisere, hvor jeg var den ene. Anatomi som fag danner basis for forståelse af andre fag som f.eks. vævsbehandling, fysiologi, movement science, biomekanik og fysioterapiteori og –metode, hvorfor koordinering på tværs af fagene blev prioriteret højt.

Desuden har jeg selvstændigt udarbejdet og justeret undervisning i forløbet pædiatri 2, som er et forløb på 18 timer på 5. semester, der blev tilføjet til grunduddannelsen med den nyeste uddannelsesreform af 2016. Såvel dette som pædiatri 1 (jeg tidligere har udarbejdet) bygger på teoretisk viden og klinisk relevans, incl inddragelse af børn i undervisningen samt studiebesøg og aktiviteter af de studerende i lokale børneinstitutioner.

Education/Academic qualification

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand Scient San, Risk of receiving disability pension among adult survivors of childhood cancer, Aarhus University

1 Sept 201330 Jun 2015

Award Date: 30 Jun 2015

Suppleringskursus til den sundhedsfaglige kandidat, Forberedelse til akademisk uddannelse, helbredsrelateret livskvalitet hos hjertepatienter - ændring før og efter 12 ugers træningsbaseret rehabilitering, Aarhus University

1 Feb 2013Dec 2013

Award Date: 30 Jun 2013

Fysioterapiuddannelse, Familie- og fritidsmæssige konsekvenser efter en discusprolapsoperation, Fysioterapeutuddannelsen Holstebro

1 Sept 198430 Jun 1987

Award Date: 30 Jun 1987

Keywords

 • children
 • physiotherapy
 • education
 • neurorehabilitation