Gitte Riis Hansen
20072019

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er specialkonsulent i Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon. Jeg arbejder primært med design , implentering og gennemførelse af efter - og videreuddannelse. Jeg er i det arbejde stærkt fokuseret på, at skabe designs der giver praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere og som sikre forankring af kompetence og forandring af organisationer.

Design af kompeteudviklingsforløb sker i tæt samarbejde med de virksomheder og organisationer, der ønsker kompetenceudviklingsforløb, og jeg er optaget af at det organisatoriske og ledelsemæssige niveau altid indtænkes som sikring af forankring og forandring.

Jeg er projektleder og leder både nationale og internationale projekter.

I mit arbejde er jeg meget optaget af, at arbejde tværprofessionelt

Competences

Course training:
Subject: Fagudvikling; pædagogik - specialiseringen Mennesker med nedsat funktionsevne

Linguistic competences:
Language: English
Level: Negotiation level

Organisational unit competences:
Project management: Several years of experience
Networking: Several years of experience
Fundraising: Some experience
Administration: Several years of experience
Management: Some experience

Work areas

Primære arbejdsområder:
Koordination og planlægning af innovation og socialt entreprenørskab. Koordination af samarbejde Design af kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledelse af organisationer

Fokus på udvikling af elæring inden ofr efter - videreuddannelse af fagprofessionelle

Design og facilitering af samskabelsesprocesser

Projektledelse af nationale og internationale projekter

Øvrige arbejdsområder:
Deltagelse i forskellige styregrupper.

Education/Academic qualification

Projektledelse, Certificeret PRINCE2 projektleder

Award Date: 30 Apr 2016

Kandidat i pædagogisk filosofi, Aarhus University

Award Date: 30 Jun 2008

Afspændingspædagog, dap, Ingrid Prahms Seminarium for Afspændingspædagoger

Award Date: 30 Jun 1990

Filosofisk Vejledning, Filosofisk vejledning

Positions

Lektor i pædagogik, University College Sjælland - Campus Roskilde

20082013

Freelance, Rytmisk Daghøjskole, København

Underviser, SOSU -skolen. PGU + kursusafdeling

Underviser på pædagoguddannelsen, Holbæk, Seminarieparken 8, 4300 Holbæk

Keywords

  • general education
  • learning, educational science and teaching
  • implementation
  • contracting
  • counseling
  • education, professions and jobs
  • innovation
  • quality assurance
  • project management
  • user driven innovation