No photo of Grethe Sandholm
19992023

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Work areas

Navne på nogle konferenceoplæg

2016: Været medskaber af bevægelsessti på Søndervangsskolen og holdt workshop for lærere og pædagoger - hvor formålet var en bevægelsessti som en de integreret del af læringsprocessen

Maj 2013: Naturen og barnets udvikling af sanserne, kroppen og hjernen, arr. af friluftsrådet – Grønne spirer.

April 2013: Medarrangør af Idrætsinstitutionskonference for alle certificerede idrætsinstitutioner under DIF, VIA C, Idrætsinstitutionskonference, Aarhus.

Oktober 2012: ’Pædagogik i arbejdet med idræt for socialt udsatte børn’ på konferencen om idræt for vanskeligt stillede børn og unge, på Gerlev Idrætshøjskole, arr. af Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik.

Foredragsholder rundt om i landet inden for pædagogik, idræt, leg og bevægelse, institutionsudvikling, kommunikation, sundhed, med mere.

Planlægning af konferencer og tovholder på konferencer med temaet børn og bevægelser

 

Oplæg ved RULL projektet i Århus (Rum til leg og læring)

    Temahæfte: Krop og hjerne 0-6 år

     I samarbejde med bl.a. Ole Eliasen, Ann-Elisabeth Knudsen, Grethe Sandholm              

 
Øvrig relevant information

Været i arbejdsgruppe omkring, at skabe Kommissorium for innovationsmiljø omkring Pædagogik og Bevægelse i VIA

Været medansvarlig for Forskningsprojektet “Børn lærer gennem kroppen” i Århus

Næstformand i SKB foreningen i Danmark – for sundhed, krop og bevægelsesunderviser på landets pædagoguddannelser – som nu hedder KIBS – Krop, idræt, bevægelse og sundhed

Har samarbejdet med forskellige samarbejdsrelationer omkring Arkitektur, Pædagogik og Sundhed - samspil mellem læringsaktiviteter og fysiske rum i relation til handlemuligheder og udvikling af handlekompetence.

Censor i pædagoguddannelse og i læreruddannelsen i de kropslige/æstetiske fag

Har deltaget og deltager stadig i pilotprojekter indenfor pædagogisk og bevægelse

Været med i udviklingsarbejdet omkring ”Generationernes hus” på havnen. Sundhed & Omsorg og Børn & Unge i Århus Kommune har indgået et samarbejde om skabelsen af Generationernes hus i interaktion med omgivelserne og omgivelsernes interaktion med generationernes hus, ældreboliger, plejeboliger og daginstitution skal samles under et tag.

Været initiativer til Idrætspædagogisk efteruddannelse på VIA UC

Har været med til, at oprette idrætsinstitutioner og uddanne personalet i, hvor målet er, at etablere institutioner/dagplejer med idræt, leg og bevægelse som omdrejningspunkt for det pædagogiske arbejde med børnene, altså implementere pædagogisk idræt i egen institution, et lign. Arbejde er indledt i forhold til en lang række SFO’ere.

Store Legedag i Århus

Været med til, at oprette og udvikling National Videns center KOSMOS - Nationale Videncenter for børns og unges sundhed, kost og motion

Med i diverse udviklingsarbejde omkring børn, bevægelse, rum og rammer – samarbejde med artikter

Arbejdsgruppen for projekt ”Sammen bevæger vi os”, Århus kommune og partnerskabet

Kursusleder, underviser og koordinator for idræts- Dagplejer - Vuggestuer - Børnehaver- Institutioner – Fritidshjem, -SFO og Klubber DIF/VIA UC

Ansvarlig/underviser for enkeltfagsuddannelsen i idræt på bachlorniveau – kroppens betydning i det pædagogiske arbejde – faglig viden om sundhed, krop og bevægelse.

Er godt til at tænke, handle utraditionelt og stille de skæve spørgsmål, bryde med vane tænkningen.