Gunvor Gornitzka
20182022

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Research and development areas

Jeg arbejde indenfor området social udsatte/socialt arbejde, primært i forhold til udsatte børnefamilier samt unge som særlig målgruppe.

Presentation

Gunvor er erfaren i projektledelse og processtøtte, og er god til at drive nogen og noget fremad via interaktion og udsyn. Gunvor har blik både for politiske og faglige målsætninger og for omsætningen blandt fagprofessionelle i praksis. Gunvor bruger sin praksisindsigt og sans for organisationers liv i sin forståelse og håndtering af opgaverne. Gunvor har både i sit virke som leder, konsulent og projektleder ofte benyttet sig af en udviklingsforståelse som kan beskrives som havende fokus på involvering og engagement, handling og afprøvning, løbende stop op og justering.

Presentation

Gunvor er modulansvarlig for ”Børnerådgiverforløbet”, som er en videreuddannelsesretning i inddragelse og samtale med børn, unge og familier, som KP udbyder i samarbejde med Børns Vilkår, og har herved en tæt kontakt med fagmiljøet omkring samtaler og inddragelse i en uddannelseskontekst.

Gunvor underviser på Videreuddannelsen indenfor; faglig ledelse, implementering og facilitering, primært ledere, social faglige koordinatorer o.l. og lejlighedsvis medarbejdere indenfor det specialiserede børneområde i fx mødeledelse og tværfagligt samarbejde.

Gunvor har arbejdet inden for socialt arbejde i 15 år i forskellige funktioner; som misbrugsbehandler, boligsocialt arbejde, sagsbehandler, fuldmægtig, udviklingskonsulent og afdelingsleder. Primært i praksis og på det specialiserede børnefamilieområde i myndighed. Hermed har hun opnået en dyb indsigt i praksisfeltet og dets logikker og præmisser. Arbejdet i myndighedsområdet indebærer et bredt samarbejde med alt fra almenområdet til de højt specialiserede indsatser, herunder og i særdeleshed samarbejde med børn, unge og familier.

Education/Academic qualification

Diplom i ledelse

Award Date: 1 Sept 2017

Cand. mag i sociologi og psykologi

Award Date: 7 Jan 2005

Positions

Afdelingsleder i Borgercenter Børn og Unge, Københavns kommune

20142018

Udviklingskonsulent, Metodeenheden i centraladministrationen i Socialforvaltning, Københavns Kommune.

20132014

Fuldmægtig i Mål og Rammekontoret, i centraladministrationen i Socialforvaltningen, Københavns kommune.

20122013

Myndighedssagsbehandler i Børnefamiliecenter København, Københavns kommune.

20062012

Projektansvarlig, boligsocialt projekt i Akacieparken, KFUM’s sociale arbejde. Misbrugsbehandler (6 mdr. barselsvikariat), Frederiksborg Amts Misbrugscenter.

20052006

Keywords

  • social work and social conditions
  • children and youth
  • management, organizational development and innovation