Hanne Dam
20112022

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Jeg er uddannet socialrådgiver i 1994 og har fra forskellige positioner arbejdet med udviklings- konsulent- og formidlingsområdet det meste af mit arbejdsliv. Jeg har således en bred kommunal praksiserfaring, der spænder fra den mere praksis- og borgernære konsulentbistand ift. behandlingsarbejde, rådgivning og krisestyring til et mere strategisk perspektiv med fokus på indsats- og strategiudvikling, kvalitetssikring, politisk betjening, implementering og kompetenceudvikling. Jeg har desuden i en årrække frem til min ansættelse på VIA arbejdet som hhv. teamleder samt afdelings- og personaleleder. Jeg har sideløbende taget en mastergrad i social integration, og har desuden forskellige former for ledelsesmæssig efteruddannelse.

Jeg har indgående erfaring med forskningsprojekter i praksis, herunder  systematisk udvikling og levering af forskningsdata, samt opsamling og implementering af forskningsresultater bl.a. i samarbejde med Aarhus Universitet og Socialstyrelsen. Jeg har desuden solid erfaring som projektleder for implementering af manualbaserede behandlingsmetoder i en række danske kommuner i regi af Socialstyrelsen.

Mit faglige fokus er udsatte unge og deres familier samt udsatte voksne, hvor jeg arbejder ud fra et tværprofessionelt udgangspunkt på tværs af social- og sundhedsområdet. Jeg er således retningsansvarlig for uddannelsesretningen "Unge i sårbare positioner" og arbejder generelt med udvikling af indsatser og anvendlesesorienteret undervisning på tværs af de samfunds- og sundhedsfaglige diplom- og specialuddannelser.

Mit fokus for forskning og udvikling tager bl.a. udgangspunkt i mit arbejde med Hjemløsekataloget samt Styrket udbredelse af Housing First, som også har været genstandsfelt for min forskning. Jeg har desuden deltaget i indsamling af et omfattende vidensgrundlag, samt efterfølgende udvikling af en ny diplomuddannelse på rusmiddelområdet.

Education/Academic qualification

Master i Social Integration

20072009

Socialrådgiver

19901994

Positions

Afdelingsleder Ungdomscentret, Aarhus Kommune

20162019

Teamleder, Organisation & Udvikling, Ungdomscentret, Aarhus Kommune

20122016

Koordinator/AC-konsulent, Magistraten for Børn & Unge, Aarhus Kommune

20082012

Forebyggelseskonsulent, Ungdomscentret, Aarhus Kommune

19982008

Misbrugskonsulent, Viborg Amt

19941998