Helle Brandt

Associate Professor

20142017

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Competences

Organisational unit competences:
Networking: Several years of experience

Research and development areas

Helle Blunk Brandt is an Associate Professor and has a Master in Specialized Pedagogy. Helle has been working at VIA University College for the past 6 years and has extensive knowledge and experience in speech-language-hearing and neurology dynamics along with experience in working with and for municipalities. In the past 10-12 years, Helle has received training and qualifications in a wide range of various professional courses and educational programs ex.train-the-trainer certification in three Hanen programs – ABC and Beyond; Learning Language and Loving It; and SPARK Communication. The Hanen certifications provide Helle with a unique methodological approach and insight that enhances her ability to work with other professionals, vis-à-vis train-the-trainer supports the ensuring of local ownership of the recipients/participants in the project. In several of the projects that Helle has participated in, she has gained solid experience and expertise in terms of supervision, teaching and upgrading skills of professionals – across interdisciplinary subjects. Helle’s experience in developing and implementing tailor-made capacity/competence building educational courses targeting professionals will be a valuable asset to the project’s impact on future practice in the participating municipalities.

Research and development areas

Helle har ud over sine undervisningserfaringer på flere forskellige Pædagogiske diplomuddannelser også forsknings- og projekterfaring med potentielt udsatte børn 0-2 år. Aktuelt i et to årigt projekt under Center for Samfund og Socialt Arbejde hos Via University College frem til 1.1.2018. I dette projekt arbejdes der med kvalitative narrative interviews i en mellemstor Østjysk kommune, for at komme helt tæt på den praksis der vedrører små børns trivsel og udvikling.

Helle er fagansvarlig for den Pædagogiske Diplomuddannelse Logopædi, der kvalificerer studerende med mellemlang videregående uddannelse til ikke kun at kompetenceudvikle sig som lærer, pædagog, sygeplejerske eller ergoterapeut, men til at kunne varetage en ny profession som logopæd. Helle har 15 års erfaring med udviklingen af det logopædiske fag, særligt i forhold til at kunne fremme børn og unges læring og udviklingsprocesser, med øje for deres; sprog, tale, skriftsprog, høre og neurologiske udfordringer. Med 12 års kommunal erfaring fra forskellige Pædagogiske Psykologiske Rådgivningscentre har Helle udviklet lærerprocesser og samarbejdsmetoder med henblik på kompetenceudvikling af lærer, pædagoger og sundhedsplejersker mf. Fokus retter sig her mod kvalificeringen af de tværprofessionelle indsatser omkring børn og familier.

Helles specialer og faglighed ligger inden for hhv. det logopædiske, det neuropædagogiske, det almenpædagogiske og det social- og specialpædagogiske arbejdsområde. I relation hertil har hun arbejdet som konsulent inden for et Aktionslæringsforløb i Viborg Kommune. Aktionstemaet handlede her om, læring i egen praksis –med fokus på neuropsykologi og neuropædagogik til kvalificering af lærer og pædagogers elevplansarbejde.

I efterårets 2017 er Helle underviser og modulansvarlig for PD i Logopædi, -sprogligevanskeligheder, underviser på PD neuropsykologi & neuropædagogik, PD børns sprog. I arbejdet som underviser, vejleder og bedømmer på de pædagogiske diplomuddannelser interesserer Helle sig for at faciliterer læreprocesser, der kontinuerligt understøtter de studerendes egen læring. Herudover er Helle hovedoplægsholder to hele dage i november for Audiologopædisk forening og Foreningen Stammere i Danmark.

Education/Academic qualification

Master in special need education

10 Sept 200625 Jun 2009

Award Date: 25 Jun 2009

Continuing Education in Stuttering Program, CVU Haderslev, Denmark

7 Oct 200522 Jun 2006

Award Date: 22 Jun 2006

Pedagogical Diploma Program in Specialized Pedagogy, within the subjects of: Language-, speech- and hearing disabilities. Acquired brain damage

5 Sept 200119 Jun 2003

Award Date: 19 Jun 2003

Certified as Train-the-trainer in the Hanen program: ABC and Beyond – for Building Emergent Literacy in Early Childhood Settings, Ontario, Canada

… → 2016

Certified as Train-the-trainer in the Hanen program: SPARK Communication – Teaching Parents to Use Hanen Strategies, Ontario, Canada

… → 2015

Certified as Train-the-trainer in the Hanen program: Learning Language and Loving It – for Early Childhood Educators, Ontario, Canada

… → 2015

Positions

Censor, beskikket af Undervisningsministeriet, Diplomuddannelse i Pædagogik, Censor korpset

2014 → …

Ekstern underviser - Pædagogisk Diplom uddannelse logopædi University College Syddanmark

2009 → …

Ekstern underviser Bachelor uddannelsen logopædi, University of Southern Denmark

20092014

Tale-hørekonsulent Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Hedensted Kommune

20072011

Tale-hørekonsulent, PPR Give kommune, Vejle Kommune

20032007

Tale-hørelærer PPR, Horsens Kommune

20012003

Keywords

  • learning, educational science and teaching