Personal profile

Presentation

Jeg er uddannelsesleder med ansvar for fem teknolog uddannelser, det drejer sig om Produktions-, proces-, IT-, Automations- og Autoteknolog herudover har jeg også ansvar for Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration der er en 1,5 årig Top up uddannelse.

Mit fokus ligger på at vi skal gennemføre løbende opdaterede uddannelser som kan møde de studerende med deres meget forskellige indgange til studierne, det arbejder jeg på sammen med en gruppe af kvalificerede og engagerede adjunkter og lektorer.

Derfor interesserer jeg mig for teknologiudvikling i industrien men også meget for det undervisningspædagogiske felt. Lige som at jeg arbejder for implementering og strukturering af afdelingens forskning- og udviklingsprojekter helst således at virksomhedssamarbejder er en naturlig del af vores uddannelser, til hjælp for det lokale erhvervsliv og vores studerende.

Competences

Ledelse

Forandringsprocesser

Innovation

Facilitering

Grafisk facilitering.

Strukturskabende

Education/Academic qualification

Ledelse og coaching, del af Diplom uddannelse i Ledelse, Ledelses Akademiet Lillebælt

Award Date: 26 Jun 2015

Viden og innovationsledelse, del af Diplomuddannelse i ledelse., Ledelses Akademiet Lillebælt

Award Date: 26 Jun 2015

LAICS Master. (Leadership and innovation in complex systems), Aarhus Univeristy Hospital

Award Date: 27 Jun 2008

Pædagogisk diplom uddannelse i Skoleudvikling og forandringsprocesser, DEL - Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

Award Date: 28 Jul 2006

Pædagogikum, DEL - Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

Award Date: 30 Jun 2001

Maskiningniør, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Award Date: 30 Jun 1990

Positions

Uddannelseschef, Erhvervsakademi Lillebælt

1 Jan 20051 Aug 2018

Underviser og teamkoordinator på produktionsteknolog uddannelsen, Syddansk Erhvervsskole

1 Jan 20021 Jan 2005

Underviser på Syddansk Erhvervsskole

1 Jan 19991 Jan 2002

Ingeniør i produktionsteknisk afdeling på Odense Staalskibsværft, Lindø, Odense Staalskibsværft, Lindø

1 Sept 199030 Dec 1999

Keywords

  • management, organizational development and innovation
  • education, professions and jobs