Personal profile

Presentation

Lektor i pædagogik, pædagog og kandidat i international pædagogik fra Københavns Universitet. Pædagog, 1982-1993 og på pædagoguddannelsen siden 2001. Har boet i Tanzania, Ghana og Bolivia. I Ghana ledte jeg i 3,5 år et større gadebørns projekt; og vejledte pædagogstuderende fra Danmark. i Bolivia arbejdede jeg 3 år med børnehjem, bl.a. med kurser for de kvinder, der passede børnene; og etablerede praktikpladser for danske studerende ; og var formand for en boliviansk NGO. Har bredt og godt overblik over den pædagogiske sociologi, psykologi, filosofi og historie, stor interkulturel forståelse og særlige kompetencer inden for international pædagogik, er god til at koble teori og praksis i tilrettelæggelse af undervisningen og i selve undervisningssituationen og vejledning og jeg er engageret og engagerende underviser. Skrevet to artikler i: Pædagogik - Læring, Udvikling og Forandring, Red. Tue Sanderhage m.fl., 2008.


Competences

Linguistic competences:
Language: English
Level: Experienced

Organisational unit competences:
Project management: Several years of experience
Networking: Several years of experience
Fundraising: Some experience
Administration: Some experience
Management: Some experience

Work areas

Tovholder og underviser i modulet "Pædagogik Etik og Dannelse samt modulet "Pædagogens roller og relationer". Vejleder Praktikanter i udlandet. Konsulent og underviser i kompetenceudvikling for Pædagoger i Holbæk kommune, hvor jeg primært har beskæftiget mig med aktionslæring og det narrative i forbindelse med læring, udvikling, dokumentation og evaluering af den pædagogiske praksis. Har deltaget i kompetenceudviklingskursus vedr. tillidsbaseret samarbejde og deltager pt. i diplom uddannelse i tillidsbaseret ledelse.


Education/Academic qualification

Masters of Art, University of Copenhagen

Award Date: 21 Nov 2008

Positions

Lektor, Professionshøjskole, Sjælland

2007 → …

Adjunkt, University College Capital

10 Jan 20021 Sept 2007