Ida Redder Honoré
20172024

Research activity per year

Personal profile

Presentation


Lærer- og videreuddannelse
Jeg har mange års erfaring med at undervise på læreruddannelse i undervisningsfaget matematik samt i praktik og bachelor. Jeg er optaget af udvikling af undervisning, der øger de studerendes didaktiske refleksioner og handlemuligheder i praksis. Det sker bl.a. udvikling af tæt samarbejde med skolen gennem praktik og løbende lektionsstudier på uddannelsen. Desuden har jeg erfaring med og kompetencer til at undervise på videreuddannelsen, bl.a. har jeg igennem flere år uddannet lærere til at undervise voksne i matematik på forberedende voksenundervisning (FVU), samt stået for kursusdage om fx undersøgende matematikundervisning.

Udviklings- og forskningsarbejde (FoU)
Igennem deltagelse I forsknings- og udviklingsprojekter har jeg undersøgt og bidraget med viden om centrale temaer inden for matematikkens didaktik fx omhandlende undersøgende matematikundervisning, (indskolings)elevers matematiske ræsonnementer, udvikling af lærersamarbejde og lærers professionelle udvikling herunder induktion for nye lærere. Jeg er optaget af projekter og forskning som er tæt koblet til skolens praksis.

 

Education/Academic qualification

Didaktik med særlig henblik på matematik, Didaktik med særlig henblik på matematik, The Danish University of Education

20112015

Award Date: 15 Sept 2015

Praktikcertificering, University College Capital

… → 29 May 2017

Læreruddannelse, Linjefag i matematik, idræt, fysik/kemi, dansk

20032007

Positions

Lektor, University College Copenhagen

30 Sept 2019 → …

Adjunkt, University College Copenhagen

1 Mar 201830 Sept 2019

Adjunkt, University College Capital

1 Aug 20141 Mar 2018

Folkeskolelærer, Utterslev Skole

1 Aug 20071 Aug 2014

Keywords

  • public school
  • mathematics
  • didactics