Inger-Lise Mourier

Inger-Lise Mourier

MA Educational Theory and Curriculum Studies

20132022

Research activity per year

Personal profile

Presentation

Jeg er uddannet cand.pæd. i dansk og danskfagets didaktik, hvilket giver mig indsigt i centrale metoder til pædagogisk forskning og udvikling inden for områderne literacy, litteratur-, medie- og mundtlighedspædagogik, børne- og ungdomslitteratur, dansk som andetsprog samt danskfagets digitale dimension.  

Inden min ansættelse på KP var jeg danskvejleder på en folkeskole i Rudersdal Kommune, hvor mit ansvarsområde var udvikling af det faglige miljø. I den forbindelse har jeg erfaring med bl.a. aktionslæringsforløb, videocoaching, vejledning, afholdelse af kurser og workshops. Sideløbende med min vejlederfunktion underviste jeg også i dansk og engelsk i udskolingen samt har været afdelingskoordinator. Som afdelingskoordinator har jeg haft ansvaret for udviklingen af det pædagogiske miljø i udskolingen på tværs af alle faggrupper og i samarbejde med både kolleger og ledelse. 

Teaching

Jeg underviser på både den netbaserede og ordinære læreruddannelse. Herudover underviser jeg også på modulet ”Dansk sprog og literacydidaktik” på den pædagogiske diplomuddannelse for danskvejledere i efter- videreuddannelsesregi. Undervisningsfag jeg underviser i/har undervist i: 

  • Dansk for 4.-10. klassetrin 
  • Undervisning af tosprogede elever (Campus Carlsberg, Hillerød, Nyelandsvej) 
  • Læsning og skrivning i alle fag (Bornholm) 
  • Film i skolen 
  • Praktik 
  • Akademisk skrivning 
  • Skrivning og retorik 

Research and development areas

  • Blended learning på læreruddannelsen. Tværfaglig udviklingsprojekt løbende fra 2018-2020. 
  • Film i skolen - udviklingen af et specialiseringsmodul. Et tværinstitutionelt samarbejde mellem Læreruddannelsen, Det Danske Filminstitut og Station Next 2020. Link til Artikel om projektet på National Videncenter for Læsning

Work areas

Sammen med en kollega driver jeg skrivecentret for læreruddannelsen. 

Education/Academic qualification

Cand.pæd. i didaktik mshp dansk, Cand.pæd. i danskfagets didaktik, The Danish University of Education

Award Date: 30 Jun 2017