Personal profile

Presentation

Jeg er tilknyttet Socialrådgiveruddannelsen i Hillerød, som har forløb sammen med Pædagoguddannelsen. Jeg underviser især i samfundsfaglige perspektiver på socialt arbejde, særligt på temaerne: Beskæftigelse, innovation, samtaler, relationer, socialpædagogik, socialrådgiverprofessionen samt er vejleder for BA studerende.

Jeg underviser på akademi- og diplomuddannelser inden for beskæftigelsesområdet.

 

Competences

Linguistic competences:
Language: Danish
Level: Native speaker

Organisational unit competences:
Project management: Several years of experience
Networking: Several years of experience
Fundraising: Some experience
Administration: Some experience
Management: Some experience

Research and development areas

Jeg er tilknyttet udviklingsopgaver inden for innovation og udvikling af didaktiske undervisningsformer til at øge de studerendes dannelse, motivation, læring og studieintensitet.

Jeg har deltaget i forskningsprojektet: Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP), hvor jeg har interviewet virksomhedsejere som har 'ansat en udsat' i deres virksomheder. Jeg bidrager til analysearbejdet af data.

Jeg har deltaget i udvikling af undervisningsmateriale omkring forskningsprojektet: Individuelt planlagt job med støtte (IPS) – implementering, organisering samt erfaringer fra professionelle og borgere. https://ipskp.wpengine.com/

Education/Academic qualification

Projektleder, Køge Handelsskole

Award Date: 1 Jan 2011

Cand.pæd.ant., The Danish University of Education

Award Date: 1 Jan 2010

Positions

Ungeteamet, Jobcenter Gladsaxe

20112013

Fuldmægtig, Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap

20102011

Jobkonsulent, Københavns Jobcenter

20062008

Projektleder: Ramatisering

20042006