Personal profile

Presentation

Mit forskningsfelt er Social innovation og entreprenørskab.

Jeg har bred erfaring med udvikling og koordinering af uddannelse, ekstra curriculære forløb og tværfaglige og -sektorielle initiativer og samarbejder, der støtter målet om at uddanne stærke velfærdsprocessionelle.

Min forskning har bidraget med viden om, hvordan begreber som socialøkonomi, samskabelse og demokratisk deltagelse folder sig ud i mødet med forskellige former for pædagogiske praksis i en velfærdstat under forandring. Og i den forbindelse bidrager jeg b.la. med:

 • Viden om og færdigheder i at designe og facilitere (samskabelses)processer,
 • Erfaring med design og ledelse af aktionsforsknings- og aktionslæringsprocesser og
 • Viden om innovationsprocesser og forandringsledelse.

Dertil kommeren bred og solid formidlingserfaring både fra mit arbejde som tidskriftsredaktør på online magsinet Pædagogisk Extrakt og gennem forskellige former for publikationer, konferenceoplæg og onlineformidlinger.

Jeg har siden 2015 fungeret som lokal forsknings- og udviklingskoordinator og sidder i VIA pædagoguddannelsens tværgående arbejdsfællesskab for Forskning- og udvikling. Vores væsentligste opgave er udvikle videnskredsløbet mellem forskningsmiljøerne og grunduddannelsen i VIA.

Projektledelse:

Som facilitator af Altingets uddannelsespolitiske netværk og projektleder på www.uddannelsesdebatten.dk - et folkemøde om uddannelse har jeg fået:

 • indgående kendskab til uddannelsespolitiske problemstillinger
 • erfaringer med at udvikle, planlægge og gennemføre et omfattende uddannelsespolitisk (kultur)-event med national bevågenhed
 • erfaringer med at navigere i en kompleks politisk styret og civilsamfundsunderstøtttet organisation.

Undervisningsoplysninger:

 • Koordinering og undervisning på valgfagsmodulet Social innovation og entreprenørskab
 • Periodevis undervisning i fagområdet Samskabelse, demokrati og mangfoldighed.
 • Undervisning i grafisk facilitering som formidlings- og udviklingsværktøj. 

 

Competences

Project management: Some experience
Networking: Some experience

Research and development areas

Mit forsknings- og udviklingsfelt er Social innovation og entreprenørskab i en velfærdsprofessionel kontekst; herunder facilitering af samskabelsesprocesser, demokratisering og deltagelsesmuligheder, social foretagsomhed i socialøkonomiske virksomheder samt entre- vs. intraprenørskab i en pædagogisk virkelighed.

Jeg beskæftiger mig dels med, hvordan vi uddanner velfærdsprofessionelle til en forandret velfærdsopgave, hvor begreber som samskabelse, tværsektorielt samarbejde, new public governance og ressourcemobilicering er nøgleord. Det sker bl.a. i udviklingsprojekter, hvor den didaktiske og pædagogiske rammesætning, der skal støtte et nyt, foretagsomt mindset hos de studerende, er i fokus.

Samtidig tager min praksisnære forskning udgangspunkt i, hvordan praksisfeltet  og de velfærdsprofessionelle modtager, fortolker og omsætter forestillinger om og krav til at skabe social innovative løsninger og arbejde med socialt entreprenørskab. Jeg beskræftiger mig med, hvordan de velfærdsprofessionelle kritisk og konstruktivt kan udvikle kompetencer og herefter en praksis, der møder modsatrettede krav og håndterer etiske dilemmaer og understøtter borgernes behov.

 

Work areas

Ud over de forsknings-, udviklings-, undervisnings - og vejledningsopgaver, jeg varetager på Pædagoguddannelsen, løser jeg følgende primære arbejdsopgaver:

 • Redaktør af det faglige onlinemagasin Pædagogisk Extrakt, der udgives af VIA Pædagoguddannelsen.
 • Lokal Forsknings- og udviklingskoordinator, der sikrer koordinering, tilbageløb og spredning af det forsknings- og udviklingsarbejde, der er på mit uddannelsessted.
 • Adjunktvejlederfunktion, hvor den primære opgave er at synliggøre sammenhænge for adjunkterne og facilitere sparringsrum, hvor de kan udvikle deres undervisnings- og forskningspraksis. 
 • Ambassadør for VIA Studentervæksthuset i Horsens
 • Forskellige EVU-opgaver: konsulent- og undervisningsopgaver

Education/Academic qualification

Cand. mag. i nordisk sprog og litteratur og psykologi, Aarhus University

Award Date: 1 Jan 2001

Diplom i journalistisk formidling, Danish School of Media and Journalism

… → 2011

Diplom i ledelse - i gang

1 Jan 2018 → …

Positions

Projektleder på Uddannelsesdebatten - et folkemøde om uddannelse, Skolebyen Nørre Nissum

1 Mar 2018 → …

Keywords

 • research designs, theory and method
 • social work and social conditions

Fingerprint

Dive into the research topics where Jeanette Svendsen is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.
 • 1 Similar Profiles