Jens Jørgen Astrupgaard
20072024

Research activity per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Personal profile

Presentation

Hej. Jeg hedder Jens og har været beskæftiget på UC SYD siden 1997. Gennem min ansættelse har jeg kontinuerligt været involveret i projekter, der som målgruppe har haft sårbare unge. Jeg har været evaluator, proceskonsulent og projektvejleder mm.
Har været udvikler og underviser på uddannelser til medarbejdere på døgninstitutioner I Grønland.
De sidste år har jeg været projektleder på et implementeringsforløb: Metoder i botilbud  i Aabenraa Kommune.
Fra 2019 og frem involveret i et udviklings- og forskningsprojekt: Det pædagogiske handlerum

Competences

 

Udvikler af to AMU-uddannelser: Grundkursus for omsorgsmedhjælpere & Udviklingshæmmede med en sindslidelse. 1998-99

Undervist på disse kursus forløb og været på feltarbejde på botilbud for udviklingshæmmede

Procesevaluator Faaborg Kommune og Greve Kommune, projekter for udadreagerede og omsorgssvigtede børn og unge  samt Slutevaluator på ungdomsprojektet: FIK-du chancen. Århus Kommune. 2000-03, et kriminalitetforebyggende projekt, hvor jeg havde mange interview med unge.

Har fungeret som projektkonsulent i metodeudvikling i arbejdet med sindslidende på et socialpsykiatrisk botilbud Orion, Hillerød.. 2005

Været på feltarbejde på botilbudet

Projektmedarbejder i EU-projektet: Mpower, Et køns- og ligestillingsprojekt. 2005 - 08

Projektkonsulent i SATS projektet: Den positive sundhedscirkel for udsatte unge. 2009 – 11

Har her lavet feltarbejde og interview med børn og unge med psykosociale problemstillinger

Udviklet og fast underviser på et Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) diplomforløb for pædagoger indenfor Mennesker med NedsatFunktion (MNF)området. 2013 – 2014

Lavede feltarbejde med video gennem  flere dage. Derudover indgik i det daglige arbejde som ufaglært.

Kursusudvikler og underviser på kompetenceuddannelsen for personale på døgninstitutioner i Grønland 2016

Projektudvikler på en projektbeskrivelse og ansøgning på Metoder i botilbud indenfor socialpsykiatrien og udviklingshæmmede i Region Syddanmark 2015 - 2019

Projektleder: Metoder i botilbud i samarbejde med Aabenraa kommune handicap. Implementering af metode. 2017 -2019

Indgår i et udviklings- og forskningsprojetk 2019 -2020: det pædagogiske handlerum.

 

Work areas

Primære arbejdsområder:
Mit primære område er unge, misbrug, psykiatri og kriminalitetsforebyggende arbejde. Har også interesser i sundhedsrelaterede temaer. Underviser på diplom KRAP (Kognitiv, Ressouercefokuseret og Anerkendende Pædagogik) og idag på projektet: Metoder i botilbud

Øvrige arbejdsområder:
Pt. underviser jeg i på pædagog uddannelsen i grundfagligheden område 2 samt i specialiseringen i Social og specialpædagogik. Uddannelses Koordinator for Akadamiuddannelsen i Ungdomspædagogik.

Education/Academic qualification

Sygeplejerske, Cand Mag., University College South Denmark

Positions

Lektor, University College South Denmark

1 Sept 1997 → …